Ústní formou:

• Pracovníkovi zařízení (ten následně informuje přímého nadřízeného). Pracovník ihned podá adekvátní vysvětlení, či navrhne řešení.

• Vedoucímu zařízení (ten následně informuje přímého nadřízeného). Stížnost je podstoupena vedoucímu a řešena přímo s uživatelem, je po dáno adekvátní vysvětlení, či navrhnuto řešení.

 

Písemnou formou:

• Anonymní schránka u vstupu do zařízení—vyjádření ke stížnosti je do 5 dnů vyvěšeno na nástěnce v Kontaktní místnosti

• Kniha přání a stížností (pověšená v Kontaktní místnosti ) – vyjádření ke stížnosti je do 14 dnů zapsáno do Knihy stížností 

• Oficiálním dopisem vedoucí zařízení  (Mgr. Z. Nováková, Hálkova 224, 430 01 Chomutov) – vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů

• Oficiálním dopisem vedení organizace (J. Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň) – vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů

 

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let.
Proti rozhodnutí se uživatel může odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal.
Při vyřizování stížností máte možnost zvolit si zástupce, který bude jednat ve Váš prospěch.

V případě, že pravidla pro vyřizování stížností nestačí pro uspokojení uživatele, lze podat stížnost na Ministerstvo práce a sociálních věcí (posta@mpsv.cz), Asociace nestátních organizací (ano@asociace,org), Veřejný ochránce práv (podatelna@ochrance.cz), Liga lidských práv (brno@llp.cz), Český helsinský výbor (sekr@helcom.cz).

Jestliže se rozhodnete podat stížnosti, pracovníci jsou povinni sdělit systém podávání stížností.