Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení Vašich potřeb v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu. Odborné poradenství zajišťuji pracovníci Mgr. Zdeňka Nováková a Bc. Jan Šroub. Pobočky Chomutov se nacházejí na adresách:

Poradna Světlo

Nerudova 63/16 

 430 01 Chomutov,

kam Vás dle domluvy po prvním kontaktu zveme

 

a také: Hálkova 224 

430 01  Chomutov,

kde nás najdete vždy v provozní dobu Kontaktního centra od 2. ledna 2019

 

Služba je realizována za finanční podpory:

V rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007759. Projekt je zacílen na osoby ohrožené látkovou i nelátkovou závislostí motivovaných k abstinenci, či ohrožených recidivou závislosti a rodinné příslušníky a osoby blízké.  Zajišťuje poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství (§37 zákona č. 108/2006 o sociálních službách) v lokalitě Chomutov.