Název programu: „My se máme, že se máme“

Komu je program určen: pedagogům

Program nabízí:

• Cílem programu je vytvořit účastníkům prostor pro sdílení pocitů, radostí, starostí, nápadů či názorů na záležitosti, které aktuálně řeší.
• Probíhá formou diskuze mezi účastníky navzájem a mezi jimi a moderátorem.
• Konkrétní náplň programu včetně témat je tedy přímo odvislá od potřeb účastníků.
• Program lze využít coby intervizní setkání pracovníků jedné školy, nebo se do službou vypsaného termínu mohou přihlásit pracovníci různých škol, např. za účelem šíření dobré praxe.

Časový rámec: 2 – 3 hodiny

Forma: prezenční, distanční

Personální zajištění: 1 lektor, u skupiny větší než 10 účastníků pak 2 lektoři

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30

Pozvánka ke stažení zde