Služby a programy v naší organizaci jsou poskytovány v rámci dvou sekcí podle zaměření 

Sekce adiktologických služeb

a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny.

 

 

V RÁMCI SEKCÍ REALIZUJEME:

 

SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB

 

K-centrum Chomutov (KC CV), Terénní program Chomutovsko (TP CV)

K-centrum Kadaň (KC K), Terénní programy Kadaňsko (TP K)

K-centrum Karlovy Vary (KC KV), Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce (TP KV)

Terénní program Karlovarsko (TPR)

Terénní program Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí (TPŽV)

Poradna Světlo

----

Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující
odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.

 

 

SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:

Klub DOpatra v Kadani (Dopatra)

Klub Přízemí v Prunéřově (Přízemí)

Klub Kámen v Chomutově (Kámen)

Klub MOLO v Chomutově (MOLO)

Klub Ostrov - Zašívárna v Ostrově (Zašívárna)


Ostatní sociální služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kamínek v Chomutově (SAS)

Terénní program Jirkov (TPJ)

 

Další programy/projekty:

Certifikovaný dlouhodobý program všeobecné
primární prevence pro ZŠ a SŠ   "Světlem k prevenci"

Pouliční liga Kadaň, Pouliční liga Chomutov

Chci studovat

Lepší uplatnění

 

 

DALŠÍ AKTIVITY,

KTERÉ JSME POSKYTOVALI/REALIZOVALI V UPLYNULÝCH LETECH:

Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob

Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji

Společně proti kriminalitě Kadaň,
Společně proti kriminalitě Chomutov

S rodinou proti vyloučení v Chomutově

 

 

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429