Služby a programy v naší organizaci jsou poskytovány v rámci dvou sekcí podle zaměření 

Sekce adiktologických služeb

a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny.

 

 

V RÁMCI SEKCÍ REALIZUJEME:

 

SEKCE ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB

 

K-centrum Chomutov (KC CV), Terénní program Chomutovsko (TP CV)

K-centrum Kadaň (KC K), Terénní programy Kadaňsko (TP K)

K-centrum Karlovy Vary (KC KV), Terénní program Karlovy Vary a přilehlé obce (TP KV)

Terénní program Karlovarsko (TPR)

Terénní program Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí (TPŽV)

Poradna Světlo

----

Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů
Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující
odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.

 

 

SEKCE SLUŽEB PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:

Klub DOpatra v Kadani (Dopatra)

Klub Přízemí v Prunéřově (Přízemí)

Klub Kámen v Chomutově (Kámen)

Klub MOLO v Chomutově (MOLO)

Klub Ostrov - Zašívárna v Ostrově (Zašívárna)


Ostatní sociální služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kamínek v Chomutově (SAS)

Terénní program Jirkov (TPJ)

 

Další programy/projekty:

Certifikovaný dlouhodobý program všeobecné
primární prevence pro ZŠ a SŠ   "Světlem k prevenci"

Pouliční liga Kadaň, Pouliční liga Chomutov

Chci studovat

Lepší uplatnění

 

 

DALŠÍ AKTIVITY,

KTERÉ JSME POSKYTOVALI/REALIZOVALI V UPLYNULÝCH LETECH:

Vzdělávání s důrazem na návrat do pracovního prostředí u problematicky zaměstnávaných osob

Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji

Společně proti kriminalitě Kadaň,
Společně proti kriminalitě Chomutov

S rodinou proti vyloučení v Chomutově

 

 

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29