Vítejte na informační stránce NZDM Klub Ostrov

(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Ostrov)

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského kraje, města Ostrov

a jiných zdrojů.

 

 

www.kr-karlovarsky.cz

www. zivykraj.cz

 

Najdete nás na adrese Klínovecká 998, 363 01 Ostrov.

MAPA

Provozní doba (mimo letní prázdniny)

PONDĚLÍ

07.30 - 08.30 Terén

(5. ZŠ Ostrov a okolí, Mírové náměstí, Masarykova, Krušnohorská, Studentská, Klínovecká)

10.00 - 12. 00 Poradenství

13.00 - 17.00 Volný klub

17.00 - 18.00 Terén

17.00 - 18.00 Poradenství (na objednání)

 
ÚTERÝ

13.00 - 16.30 Volný klub

 

STŘEDA

10.00 - 11.00 Terén

(Lidická, Brigádnická, Mírové náměstí, "Vejškovka" a okolí Úřadu práce)

11.00 - 12. 00 Poradenství

13.00 - 16.30 Volný klub

 

ČTVRTEK

13.00 - 18. 00 Volný klub

 

PÁTEK

07.30 - 08.30 Terén

(5. ZŠ Ostrov a okolí, Mírové náměstí, Masarykova, Krušnohorská, Studentská, Klínovecká)

11.00 - 12. 00 Poradenství

13.00 - 16.00 Volný klub

16.00 - 17.00 Terén (na objednání)

 

   

Provozní doba v době letních prázdnin

PONDĚLÍ

 

10.00 - 12. 00 Volný klub

13.00 - 16.00 Volný klub

16.00 - 18.00 Terén (náměstí, Májová, Jáchymovská nebo koupaliště a okolí)

 
ÚTERÝ
 

11.00 - 12.00 Volný klub

13.00 - 15.00 Volný klub

18.00 - 20.00 Volný klub

 

STŘEDA

 

11.00 - 12. 00 Poradenství na objednání

13.00 - 16.30 Volný klub

 

ČTVRTEK

 

11.00 - 12.00 Volný klub

13.00 - 17. 00 Volný klub

 

PÁTEK

 

11.00 - 12. 00 Volný klub

13.00 - 15.00 Volný klub

15.00 - 16.30 Terén (Krušnohorská a vnitrobloky v okolí, Nádražní nebo koupaliště a okolí)

 

V rámci poradenství poskytujeme individuální konzultace, kariérové a pracovní poradenství, preventivní programy, přípravu do školy, doprovod na úřady, práci s blízkou osobou, nebo jiné dle domluvy.

Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní formě, anonymně a zdarma.

 

Rozsah služeb, které NZDM poskytuje

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

(neorganizované a organizované volnočasové aktivity, kontaktní práce, příprava do školy, mimořádné akce plánované, kariérové poradenství, pracovní poradenství, preventivní programy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(první kontakt, kontakt, pobyt v NZDM)

Sociálně terapeutické činnosti

(situační působení, intervence, poradenství, krizová intervence, skupinová práce/debatka, individuální plán)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

(informační servis, zprostředkování služeb/doprovod, interdisciplinární spolupráce, práce s blízkou osobou)

Služby jsou poskytovány v souladu s Regionální kartou sociální služby. Zaměřujeme se na pomoc s řešením těchto potřeb a témat:

 

Základní stabilizace - předání základních informací, možnost poradit se, využití bezpečného prostoru NZDM

Vzdělávání - docházka do školy, pomoc při plnění školních povinností, dodržování pravidel chování stanovených školou, orientace ve volbě profesní přípravy, příprava na zařazení se na trh práce

Pracovní uplatnění - zařazení se a udržení na trhu práce

Základní doklady - asistence při zajištění identifikačních dokladů, ostatních osobních dokladů (např. průkaz zdravotní pojišťovny), dokladů v oblasti rodinného práva, zákona o sociálně právní ochraně dětí

Osobnostní kompetence - zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním, získání náhledu na práva a povinnosti v běžném životě

Předcházení rizikovému chování a jeho řešení - rozpoznání rizikového chování směřovaného na svou osobu, znalost důsledků rizikového chování směrem k druhým

Kontakt se společenským prostředím - vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou, s vrstevníky

Zdraví a bezpečí - základní zdravotní péče, prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života, řešení infekčních onemocnění

Hmotné zabezpečení - hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhové problematiky, využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení vč. důchodu (invalidní, sirotčí)

Bydlení, vedení domácnosti - vyhledávání vhodného bydlení, kontaktování vlastníka bytu/nemovitosti a sjednání si podmínek, udržení bydlení - vedení chodu domácnosti

Celou Regionální kartu sociálních služeb pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež si můžete stáhnout zde.

 

Dále nabízíme:

Od září 2016 projekt Lepší uplatnění

Mimořádné plánované akce - dopolední programy pro základní a střední školy (kontakt: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz)

 

 


Kontakty:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub Ostrov

Adresa NZDM: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov (vchod ze Seifertovy ulice)

E-mail vedoucí: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

 E-mail NDZM: nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

mobil: 727 925 741

Facebook: Nízkoprahový klub Ostrov https://www.facebook.com/nzdm.ostrov

Facebook Lepší uplatnění: https://www.facebook.com/Projekt-LEP%C5%A0%C3%8D-Uplatn%C4%9Bn%C3%AD-1664385453873241/?fref=ts

 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách:

Vedoucí NZDM: Lenka Kubínová

Zástupce vedoucí: Bc. Veronika Plomerová

Ostatní pracovníci:  Kateřina Kordíková, DiS et DiS, Bc. Šárka Janečková, DiS

 


Volná pracovní místa:

 

Myslíte si, že jste tou správnou posilou pro tým nízkoprahového zařízení?

 • Je Váš trestní rejstřík čistý jako letní nebe?
 • Máte VŠ nebo VOŠ v sociální oblasti, případně splňujete kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách dle Zákona 108/2006 Sb.?
 • Jste samostatní, kreativní a iniciativní?
 • Nebojíte se do práce zapojit selský rozum a zároveň ctít nastavené předpisy?
 • Máte sociální cítění, schopnost empatie a předsudky jdou zcela mimo Vás?
 • Nezaleknete se administrativy?
 • Rozumíte si s počítačem?
 • Osobnostní zralost je Vaše druhé jméno?
 • Komunikace s lidmi Vás činí šťastnými?
 • Naplňuje Vás vzdělávání v oboru?
 • Naše provozní doba a Váš osobní život můžou fungovat v harmonickém souladu?
 • Průměrný roční plat 18-23 tisíc je pro Vás motivujícím ohodnocením?
 • Chcete pracovat v malém týmu v pohodové atmosféře?

Pokud odpovídáte ANO, neváhejte zaslat motivační dopis a svůj životopis na e-mail vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz. Do předmětu prosím uveďte VŘ 01/2019.

Čím si své zaměstnance hýčkáme my a co můžeme nabídnout:

 • plný pracovní úvazek s možností nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • kreativní práce s cílovou skupinou 6-26 let
 • zaměstnání v zavedené organizaci fungující 20 let
 • 99% volných víkendů a svátků
 • pravidelné supervize
 • vzdělávání v oboru včetně interních vzdělávacích akcí
 • metodické vedení
 • vnitřní systém odměn a benefitů
 • měsíční prémie a 2x ročně mimořádné prémie
 • až tříměsíční adaptační dobu se systémem proškolování pro nové zaměstnance pod vedením mentora

 

Aktuálně z klubu

 

www.facebook.com/pg/nzdm.ostrov/photos/?ref=page_internal

Omlouváme se, ale kvůli nařízení GDPR musela být většina fotografií z dění klubu odstraněna. Na našich stránkách ale naleznete odkazy na zajímavé akce, fotografie výrobků klientů, upozornění, nebo další novinky.

 

 

 

 


Aktuální program free klubu

Vždy ho najdeš  v prostorách klubu.

Napiš nám, co dalšího Tě zajímá do anonymní schránky v klubu, do Knihy přání a stížností, případně na facebook.

 


Své nápady, podněty a přání můžeš sdílet také se svým klíčovým pracovníkem.

 

 Standardy kvality sociálních služeb pro NZDM - klik

Cíle a způsoby poskytování služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež


 

Zařízení, komu je služba určena, základní idea, hlavní cíl

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. Služba je poskytována v ambulantní i terénní formě. Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi a mládeží důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti a mládež sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijit i odejít. Do klubu můžou chodit jen občas, nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč nechodí pravidelně apod.

Z toho vyplývá, že hodně záleží na náplni klubu a na pracovnících, čím děti do klubu přitáhnou, proto je základním úkolem pracovníků volnočasovou náplň pružně přizpůsobovat klientům, kteří zrovna klub navštěvují. Činnosti v klubu by měly být natolik atraktivní, aby mládež do klubu lákaly a aby je to v zařízení bavilo.

Klub musí být dětem a mládeži příjemným prostředím s určitou pohodovou atmosférou, aby mohl fungovat jako alternativa k okolnímu prostředí. Pokud dítě nechce trávit čas doma  nebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, mělo by právě zde najít bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpeční je zde tvořeno týmem pracovníků a také právy a pravidly, která v každém takovém klubu nemůžou chybět.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit snižovat míru ohrožení rizikovými jevy a sociálním vyloučením dětí a mládeže.

Cíle NZDM

Služba NZDM má nastavené obecné cíle, ke kterým v rámci realizace své služby směřuje. Cíle jsou pro obě formy poskytování (ambulance i terén). Jsou to cíle následující:

 • zlepšit kvalitu života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik spojených se způsobem života
 • umožnit lepší orientaci v sociálním prostředí
 • vytvářet podmínky k řešení nepříznivé sociální situace
 • nabídnout smysluplné trávení volného času
 • podporovat pozitivní změny v životě
 • zvyšovat kompetence k uplatnění na trhu práce
 • rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti prostřednictvím neformálního vzdělávání
 • zvyšovat zájem o mimoškolní aktivity
 • podporovat k zapojení do dění místní komunity
 • pomáhat a podporovat při realizaci osobních aktivit
 • omezovat rizika sociálního vyloučení
 • monitorovat aktuální dění v místních lokalitách a výstupy využít pro naplňování cílů služby
 • učit klienty pohybovat se v jejich přirozeném prostředí

Konkrétní cíle služby NZDM Ostrov pro aktuální rok jsou nastavovány v lednu každého roku a vyhodnocovány v průběhu poskytování služby.

Princip služby - nízkoprahovost, zásady

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb deklarovaných Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. Zařízení vytváří prostředí, které je svýcm charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.

Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb následovně:

DOSTUPNOST : Je otevřeno v době, kdy má cílová skupina podmínky přijít do zařízení jak z hlediska dne, tak měsíce a roku. Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům. Provozní doba služby odpovídá potřebám cílové skupiny. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky, či efektivitu služby.

BEZPLATNOST: Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně (rada, podpora, pomoc apod.)

ANONYMITA : Klient má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje klienta, musí být vedena se souhlasem klienta a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje klienta, které jsou stanoveny pro poskytování odborných a kvalitních služeb.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB: Každý z cílové skupiny se může sám rozhodnout, jaké služby bude využívat. Pasivita nebo názorová odlišnost není důvodem pro omezení přístupu klienta do sociální služby. Klient není povinen se zapojit do připravených činností. Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení dle svého uvážení, mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity.

RESPEKT A ROVNOST:  Respektování hodnoty a individuality člověka, jeho důstojenosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení. Všichni jsme si rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržévání tohoto principu vedeme i samotné klienty.

DODRŽOVÁNÍ PRÁV A LIDSKÉ DůSTOJNOSTI: Pracovníci poskytují služby klientům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM:

 • jsou děti, mládež a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace. Může jít o konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,
 • jsou ve věkové skupině od 6 do do 26 let, přičemž věková struktura cílové skupiny se řídí požadavkem objednatele služby (například IP kraje, města – mohou mít požadavek na věk klientů pouze od 15 let výše apod.)
 • nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, cítí se být nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, vyhýbají se standardním formám pomoci a péče, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo domov, mají vyhraněný životní styl.

Specifika fungování v NZDM

Protože jsou NZDM ze zákona sociální službou (fungující pod MPSV), tato zařízení musí splňovat určité podmínky pro své fungování.

V sociální práci jsou děti a mládež navštěvující NZDM, nebo využívající jeho terénní formu, nazýváni klienty služby. Skupinu klientů pak můžeme rozdělit na Zájemce o sociální službu nebo Uživatele sociální služby. Uživatelem sociální služby je osoba, která má se zařízením uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb NZDM.

Klienti nesmí být diskriminováni na základě etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta a týmového přístupu.

Služeb tohoto zařízení mohou klienti využívat nejen bezplatně, ale dokonce anonymně. Pokud má být zařízení funkční alternativou pro školní a rodinné prostředí, musí mít každé dítě možnost cítit se v zařízení v bezpečí a najít zde pokud možno rychle útočiště před okolním nepřátelským světem. Dítě, které potřebuje v kritické situaci radu a podporu, může beze strachu z prozrazení bližších okolností navštívit zařízení a najít zde cenné informace pro řešení své situace. Do klubu mohou děti chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv tlaku na pravidelnost docházení, v průběhu návštěvy bez udání důvodu může klient kdykoliv klub opustit. Z důvodu potřebnosti navázání důvěrného vztahu s klientem pro další úspěšnou práci s ním, je potřeba klientovi nabídnout určité bezpečí a záruku, že se svěřenými informacemi o jeho osobě bude nakládáno s respektem, bude zachováváno jeho právo na soukromí a bude zachována jeho důstojnost. Proto je zajištěna ochrana osobních údajů klientů služby a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí a etickým kodexem.

Postupy služby pro naplňování poslání

Prostředky pro naplňování poslání NZDM jsou poskytované základní a specifické služby:

 

Základní služby:

 1. První kontakt
 2. Kontakt (uživatel-den)
 3. Pobyt v NZDM
 4. Neorganizované volnočasové aktivity
 5. Organizované volnočasové aktivity
 6. Kontaktní práce
 7. Intervence - skupinová
 8. Intervence - individuální
 9. Informační servis, odkaz
 10. Poradenství
 11. Krizová intervence
 12. Zprostředkování služeb, asistence
 13. Interdisciplinární spolupráce
 14. Skupinová práce
 15. Práce s blízkou osobou
 16. Individuální plán

 

Specifické služby

 1. Příprava do školy
 2. Mimořádné akce

 

Pravidla chování v zařízení pro uživatele služeb:

 • Chovej se tak, abyste se zde ty i ostatní, cítili v bezpečí
 • Nenič, neber a neodnášej z NZDM nic, co není tvoje
 • V NZDM se nechovej agresivně
 • Nemluv k nikomu vulgárně, projevuj se slušně
 • Nenos sem zbraně (nůž, pistole, ostré předměty, pyrotechniku, slzný plyn atd.)
 • Neměl/a bys do NZDM chodit pod vlivem návykových látek
 • V zařízení ani jeho okolí nenabízej, neprodávej a neber drogy (včetně alkoholu)
 • Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad
 • Respektuj zákaz kouření v NZDM a na soukromém pozemku kolem něj
 • V zařízení nehraj o peníze
 • Neměl/a by ses tu někomu vysmívat, ani někoho urážet - ať proto jaký je, čemu věří, jak vypadá, nebo co si myslí
 • Nechoď na volný klub, pokud jsi nebyl/a ve škole a jsi školák nebo student
 • Dodržuj základní hygienické zásady
 • Neměl/a bys zde provozovat intimější projevy náklonnosti, ani sexuální aktivity
 • Nezdržuj se, prosím, před vchodem a u oken, a to ani mimo provozní dobu

POKUD ČEMUKOLIV NEROZUMÍŠ, PTEJ SE!

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb a zájemců o službu


Každý, kdo využívá služeb Klubu má právo:

 • kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby určené pro jeho věkovou kategorii.
 • svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé.
 • na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání.
 • nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří.
 • vědět o jakékoliv dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní.
 • na ochranu osobních údajů.
 • podat stížnost s možností odvolání.
 • rozhodovat o využití času, který zde klient tráví.
 • na poskytnutí informací, které klient potřebuje vědět.
 • na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké klient potřebuje.
 • využít služby, jaké klient chce a potřebuje využít.
 • na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby


Stížnost chápeme jako vyjádření nespokojenosti klienta služby. Stížnost je podání, v němž klient napadá kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Všechny stížnosti jsou pracovníky zařízení chápány jako výkon práva klienta a jsou cenným zdrojem informací o poskytovaných službách o tom, jak je klientem služby či jejich blízkými služba vnímána, přijímána, jak splňuje jejich očekávání, kde jsou slabá místa. Stížnosti jsou příležitostí ke zvýšení kvality služby.

 

Pravidla pro podávání

Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní, elektronickou, či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

V případě NZDM Ostrov je to v Knize GPS umístěné v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

 • ústní formou:
  • pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
  • vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
 • elektronickou a písemnou formou:
  • anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.
  • oficiálním dopisem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:
   • vedoucí příslušného zařízení NZDM: Lenka Kubínová, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov, e-mail vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz
   • manažer sekce DMR: Mgr. Filip Ráža, Jana Švermy 824, 432 01 Kadaň, e-mail manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz
   • organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň, e-mail predseda.svetlozs@seznam.cz

 

Každá stížnost (písemná, ústní i elektronická) je evidována v Knize stížností.

V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Asociaci nestátních organizací a instituce zabývající se ochranou lidských práv:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel: 221 921 111, e-mail posta@mpsv.cz
 • Asociace nestátních organizací, Koněvova 95, 130 00 Praha 3, tel: 777 744 660, e-mail ano@asociace.org
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail podatelna@ochrance.cz

       oddělení rovného zacházení: Mgr. michal Čermák, tel: 552 542 389

       oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí: Mgr. Petra Zdražilová, tel: 542 542 366

 • Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, tel: 545 210 446, e-mail brno@llp.cz
 • Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha - Smíchov, tel: 220 515 223, e-mail sekr@helcom.cz

 

Vyřizování stížností a evidence

Postup vyřizování stížností, chronologický postup při neuspokojení stížnosti / doba vyřízení:

 1. Stížnost řeší pracovník klubu přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení / tentýž den.
 2. Stížnost je postoupena vedoucímu zařízení a řešena přímo s klientem služby tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení /tentýž den.
 3. Stížnost je postoupena manažerce Sekce DMR, která je povinna se vyjádřit ke stížnosti vždy písemnou formou, i když je stížnost řešena ústně / do 7 pracovních dnů.
 4. Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, které se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou / do 14 pracovních dnů.
 5. Stížnost je postoupena vedení organizace formou rozhovoru s klientem služby / do 14 pracovních dnů je nabídnut termín rozhovoru.
 6. Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů - sděleno klientovi služby písemnou formou

 

V případě, že se jedná o anonymní stížnost:

 • V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v klubové místnosti / do 5 pracovních dnů.

V případě stížnosti klienta na pracovníka zařízení:

 • Je stížnost vždy postoupena vedení zařízení nebo organizace, do 7 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 14 dnů sděleno klientovi služby písemnou formou.
 • Postup při porušení práv klientů či pravidel služeb ze strany pracovníka/zaměstnance se řídí Vnitřními předpisy organizace (Organizační řád, Směrnice, Nařízení)

Uživatel má možnost zvolit si zástupce pro vyřizování stížností. Stěžující si klient má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Světlo Kadaň z.s. má právo vyžádat si doklad, na základě kterého byl zástupce pověřen zastupováním stěžovatele.

 

O každé stížnosti je proveden zápis, který je evidován ve zvláštní složce stížností – Kniha stížností po dobu 3 let.

 

Financování služby

Služba je poskytována z finančních prostředků Karlovarského kraje,  z rozpočtu města Ostrov a jiných zdrojů.