POULIČNÍ LIGA CHOMUTOV

1. CÍL PROJEKTU

Hlavní cíle projektu:

  1. Udržením stávající podoby pouliční ligy v malé kopané přispět k integraci dětí a mládeže ze sociálně vyloučených rodin mezi své vrstevníky.
  2. Motivovat stávající děti a mládež z primární i sekundární cílové skupiny projektu a aktivizovat nové účastníky k dlouhodobé fotbalové Pouliční lize rozdělené do více dnů.
  3. Zapojit mládež z cílové skupiny do organizace Pouliční ligy jako rozhodčí a organizátory jednotlivých kol.

2. CÍLOVÁ SKUPINA

Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10 – 26 let s bydlištěm v sociálně vyloučené lokalitě nebo v lokalitě sociálním vyloučením ohrožené ve městě Chomutov, a další děti a mládež zažívající nepříznivou sociální situaci.

 

Sekundární cílovou skupinou jsou ostatní děti a mládež, které o projektu informujeme pomocí propagačního materiálu.

Terciární cílovou skupinou jsou organizátoři CHLMF a trenéři chomutovských sportovních oddílů, které chceme přitáhnout k pouliční lize za účelem výběru dětí z primární cílové skupiny pro organizovaný sport.

Konečně v širším ohledu je poslední cílovou skupinou chomutovská veřejnost, na kterou jsou zaměřeny mediální výstupy z projektu.

 

Světlo Kadaň z.s. za podpory Městské policie Chomutov a ve spolupráci s Chomutovskou ligou malého fotbalu pořádá Pouliční ligu v malé kopané od roku 2014. 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429