LIGA 2015

POULIČNÍ FOTBALOVÁ LIGA 2015

Stejně jako v minulých letech pořádá i letos Občanské sdružení Světlo Kadaň za finanční podpory města Kadaně a Ministerstva vnitra ČR Pouliční fotbalovou ligu. Jedná se již o třetí ročník soutěže pro děti a mládež, které nejsou zvyklé trávit smysluplně volný čas a prostřednictvím fotbalových turnajů je učit zodpovědnosti a dochvilnosti. Toho je docíleno nejen tím, že hráči pravidelně chodí na turnaje, na které se přihlásí a prostřednictvím zápasů se učí i férovosti, ale také skutečností, že se i samy děti podílí na organizaci turnajů. Soutěže ve fotbale se také stávají prostorem, kde se setkávají děti z různého sociálního prostředí, čímž se podílí na odbourávání předsudků a posilují vztahy mezi dětmi. Primární cílovou skupinou jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit, zúčastnit by se však měly i sportovní týmy, které by se měly stát příkladem pro děti, které svůj volný čas ještě neumí trávit vhodným způsobem.

Celkem proběhnou tři turnaje a to v květnu, v červnu, v září a říjnu.

Přihlásit do soutěže se můžete přes facebook (Klub DOpatra), emailem poulicni.liga@os-svetlo.net nebo osobně přímo v klubu DOpatra (ORFEUM v Kadani, ul. Jana Švermy 824, 43201 Kadaň).

 

K realizaci ligy přispěli:


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429