PROJEKT CHCI STUDOVAT

        

                                                    

Posláním projektu je motivovat mladé lidi pocházející z nepodnětného prostředí, vyloučených lokalit nebo jinak znevýhodněného prostředí ke zvyšování kvalifikace a vytvářet příznivé podmínky pro jejich další vzdělávání, které v důsledku umožní snadnější vstup na trh práce. Součástí naší práce je budovat v dětech a mladých lidech sounáležitost, toleranci, zdravé přátelské vztahy, smysl pro spolupráci, rozvíjet jejich morálně volní vlastnosti, perceptivní i kognitivní dovednosti a posilovat orientaci ve společnosti. V rámci projektu nabízíme individuální pomoc s přípravou do školy, a vytváříme příznivé podmínky pro intenzivní spolupráci a komunikaci mezi studentem, školou a rodinou.

AKTIVITY PROJEKTU

  1. Vyhledávání a zapojování cílových skupin do aktivit projektu
  2. Individuální práce se studenty – mentoring
  3. Spolupráce se školamI

 

PROJEKT JE REALIZOVÁN V LOKALITÁCH:

KADAŇ, PRUNÉŘOV, CHOMUTOV, JIRKOV, OSTROV

 

VEDOUCÍ PROJEKTU:

Bc. Vendula Kádárová

kadarova@os-svetlo.net

725758588


KE STAŽENÍ:

SKLÁDACÍ LETÁK

 


PROJEKT CHCI STUDOVAT BYL 31. 12. 2015 ÚSPĚŠNĚ UKONČEN:

V rámci projektu bylo přímo podpořeno celkem 298 dětí a mladých lidí ve věku 13 – 26 let.

Aktivity projektu byly zacíleny na vyrovnání vzdělávacích šancí žáků a studentů ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Klientům byl otevřen prostor pro jejich vzdělávání, o jeho pokračování o budoucím uplatnění na trhu práce, o jejich snech a přání, čehož se jim často v rodině nedostává. Není výjimkou, že to byly jejich první rozhovory na toto téma, protože v jejich blízkém sociálním okolí, tato témata nejsou vůbec důležitá, klienti často pochází již z několikáté generace, která má stěží dokončené základní vzdělání, často jsou vychováváni prarodiči, kteří mají jenom několik tříd základní školy a ovládají stěží čtení a psaní. Pracovnice pomáhali klientům zorientovat se v jejich sociálním okolí, v systému vzdělávání, v trhu práce. Díky tomu dokáží pak zejména ve škole vést rozhovory na téma vzdělání, střední škola, na stejné úrovni, jako jejich vrstevníci, měli již možnost se nad tímto tématem zamyslet. Klienti jsou seznámeni s hodnotou, kterou většinová společnost přikládá vzdělání, a mají prostor se s tím ztotožňovat.

 

Bilance výsledků projektu:

63 osob bylo podpořeno k přihlášení ke studiu na střední škole (učilišti), z toho 37 se přihlásilo, 6 se pokusilo, ale od přihlášení nakonec upustilo a 20 osob se na přijetí připravuje.

23 osob v rámci projektu pracovalo za podpory pracovníků na zlepšení prospěchu, 61% z nich prospěch zlepšilo, u 30% čekáme na výsledky v pololetí a zatím zlepšení podle průběžných výsledků očekáváme.

32 osob v rámci projektu bylo podporováno k setrvání na střední škole (prevence předčasného ukončení studia), podařilo se udržet 81% z nich.

35 rodičů bylo v rámci projektu aktivně zapojeno do řešení otázky vzdělání svých dětí.