Projekt: Sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti - "Lepší uplatnění"

 
 
 

Projekt je spolufinancovám  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV, registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

Projektem chceme za 36 měsíců podpořit 250 mladých lidí, převážně Romů ve věku 15-26 let ze soc. vyloučených rodin z Chomutova, Jirkova, Klášterce n/O, Ostrova n/O a Radonic v jejich úspěšné integraci do společnosti, tj. jim dopomoci k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem, individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovat budeme s ÚP, školami, zaměstnavateli a poskytovateli SS.

 

Smyslem projektu je zejména, za pomoci:

- podpory osobnostního vývoje

- motivačních aktivit (besedy, pobytové akce)

- mentoringu

- kariérového poradenství

- individuální studijní podpory a pracovního poradenství

Zapojit nebo udržet mladé lidi, převážně Romy ve vzdělávacím procesu či jim předat dostatečné kompetence, které by vedly k uplatnění na trhu práce.

 

Komu je tedy projekt určen:

Mladým lidem, převážně Romům ve věku od 15 – 26 let ze sociálně vyloučených rodin z Chomutova, Jirkova, Klášterce n/O, Ostrova n/O a Radonic, kteří:

- vycházejí ze ZŠ nebo jsou v evidenci ÚP,

- jsou ohroženi předčasným ukončením studia střední školy

- chtějí si nalézt po absolvování studia adekvátní zaměstnání

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený mentor, který bude především oporou v osobnostním rozvoji a při formulaci konkrétního cíle klienta.

Studovny jsou k dispozici v klubu Molo, Březenecká 4809 Chomutov, Terénní program Jirkov Ervěnická 1147, klub Na náměstí Radonice, klub Ostrov Klínovecká 998, klub Naděje, Mírová 480 Klášterec nad Ohří. Studovny fungují v pracovní dny od 8:00-18:00hod dle provozní doby zařízení, kde je studovna umístěna, může klient navštívit zařízení sám. V jiné době, kdy je služba zavřená nebo omezená se domlouvá s mentorem na individuálním čase./ na objednání/

Kontakty: 

Bc. Vendula Kádárová

Manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny

725 758 588

Eva Richterová

Koordinátorka projektu, Koordinátor pro cílovou skupinu

Tel.: 606 543 736

e-mail: vedouci.lu.svetlozs@seznam.cz

e-mail projekt: lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

 

Pracovní pozice - lokalita

Jméno

Telefon

e-mail

Mentor - Chomutov

Ivo Adam

602 948 757

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Mentor - Jirkov

Antonie Siváková

606 543 728

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Mentor –Klášterec,Ostrov

Miroslava Vančurová

704 261 172

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Mentor - Radonice

Josef Farkaš

730 629 616

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Koordinátor projektu, koordinátor pro cílovou skupinu

Eva Richterová

606 543 736

vedouci.lu.svetlozs@seznam.cz

 

Za tři roky realizace projektu má být podpořeno 250 mladých ve věku 15-26let a 45 klientů dosáhnout přímé podpory 40hodin.  Od srpna 2016 do července 2018 máme 179 klientů s monitorovacím listem, z toho 33 klientů dosáhlo na 40 hodinovou podporu.

Dále se nám podařilo :

19 klientům pomoci s přihlášením na školu a zvládnutí přijímacího řízení,

33 klientů se díky naší spolupráci udrželo ve škole,

14 klientů ukončilo úspěšně střední školu,

15 klientům jsme pomohli si najít práci,

40 klientům jsme předali kompetence k nástupu do práce. /motivace k zájmu o práci, sepsání životopisu a mot. dopisu, nácvik a příprava na pohovor, asistence.

         

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429