TALENT

Talentová soutěž pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit, z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a obecně děti a mládež, kteří zažívají obtížné životní situace.

Cílem tohoto projektu je zvýšit motivaci a odvahu k zapojení se do výuky zájmových kroužků v ZUŠ nebo jiných volnočasových aktivit. 


 

V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI: