K-CENTRUM KADAŇ

Vítejte na stránkách Kontaktního centra Kadaň, jinak nazývaného jako „K-centrum Kadaň“ nebo  „Káčko“.

Zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti terciární prevence v Kadani a blízkém okolí již od září roku 1997.

Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy. Tyto kódy jsou následně zadávány do počítačové databáze, která umožňuje vytváření statistického přehledu, aniž by   byla narušena jejich anonymitu.

Více o filozofii K-centra, jeho službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách, další dotazy Vám rádi zodpovíme na

tel. čísle 474 335 347 nebo 725 54 31 65

 

SLUŽBY:

   

VÝMĚNNÝ PROGRAM

HYGIENICKÝ SERVIS

KONTAKTNÍ MÍSTNOST

POTRAVINOVÝ SERVIS – nutriční program

SECOND HAND

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ

INFORMAČNÍ SERVIS

ASISTENCE (např. úřady, zdrav. zařízení...)

KRIZOVÁ INTERVENCE

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB (např. léčba závislosti, chráněné bydlení apod.) 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ PRO RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ UŽIVATELŮM DROG

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

 

FILOZOFIE K-CENTRA

 

   Kontaktní centrum – principy práce, koncepce a filozofie programu:

  1. Cílem programu je poskytovat uživatelům návykových látek služby, vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociálních rizik   plynoucích z užívání drog.
  2. Základním principem služeb je jejich nízkoprahovost, tedy snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup ke klientele, respektování osoby klienta, naprostá   diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi.
  3.  Snahou programu je vytvoření a udržení kvalifikovaného multidisciplinárního týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory  biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální  (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, klientovy dluhy na zdravotním pojištění …)

    Pravidla pro podávání a vyřizování stížností ze strany uživatele/zájemce:

Uživatel/zájemce je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou. Tato informace je také uveřejněna na viditelném místě   v kontaktní místnosti.

    Uživatel/zájemce může podat stížnost:

    ústní formou:

  • pracovníkovi zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného
  • vedoucímu zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného

    písemnou formou:

  •     anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby 
  •     oficiálním dopisem k vedoucímu zařízení, nebo vedení organizace:

             vedoucí zařízení: Bc. Jindřiška Urbánková, K-centrum Kadaň

                                              Klášterecká 1720

                                              Kadaň 432 01 

                                             vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

             organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň


PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek: 

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:30 hod.

 
 
od 12.00 do 13.00 hod. je provozní přestávka
 

Výměna injekčního materiálu:

Pondělí - pátek

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:20 hod.

 

Kontaktní místnost:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek

10:00 - 12:00 hod.

13:00 - 15:00 hod.

 

Poradenství:

Pondělí - čtvrtek

8:00 - 10:00 hod.

15:00 - 16:00 hod.

 

Pátek

8:00 - 12:00 hod.

13:00 - 16:00 hod.

 

Hygienický servis:

pondělí, úterý, středa a čtvrtek

8:30 - 12:00 hod.

13:00 - 15:30 hod.

 

 


K-centrum Kadaň

 

adresa:

Klášterecká  1720,

432 01 Kadaň

Tel., fax:

474 33 53 47

725 543 165

e-mail:

kctpkadan.svetlozs@seznam.cz

vedoucí K-centra: 

Bc. Jindřiška Urbánková

e-mail:

vedouci.kctpkadan.svetlozs@seznam.cz


OZNÁMENÍ

Od 6. 8. 2018 - 7. 8. 2018 nebude v KC poskytována služba hygieny z důvodu plánované odstávky horkovodu.
Děkujeme za pochopení.
Tým KC

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429FOTOGALERIE