Služba je realizována za finanční podpory:

 
V rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007759. Projekt je zacílen na osoby ohrožené látkovou i nelátkovou závislostí motivovaných k abstinenci, či ohrožených recidivou závislosti a rodinné příslušníky a osoby blízké.  Zajišťuje poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství (§37 zákona č. 108/2006 o sociálních službách) v lokalitě Chomutov.

PORADNA SVĚTLO- Pobočka Chomutov

SDĚLENÍ: Dne 27. 2.2019 nebude od 10- 12 hodin v Hálkově ulici v Chomutově poskytováno poradenství. Školení zaměstnanců. (vloženo 22.2.2019)
 
Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení Vašich potřeb v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu. Odborné poradenství zajišťuji pracovníci Mgr. Zdeňka Nováková 
a Bc. Jan Šroub. Pobočky Chomutov se nacházejí na adresách:
 
Poradna Světlo
Nerudova 63/16 
 430 01 Chomutov,
kam Vás dle domluvy po prvním kontaktu zveme
 
také: Hálkova 224 
430 01  Chomutov,
kde nás najdete vždy v provozní dobu Kontaktního centra od 2. ledna 2019
(provozní doba Kontaktního centra je uvedena vlevo pod záložkou "K-centrum a terénní program Chomutov ")   
 
KONTAKTY
Mgr. Zdeňka Nováková- Tel.: 474 65 20 30 a 607 525 018
e-mail: vedouci.kccv.svetlozs@seznam.cz
Bc. Jan Šroub- Tel.: 725 425 439
e-mail: vedouci.tpcv.svetlozs@seznam.cz
Mgr. Kamila Tothová- psycholožka- 
doporučení prostřednictvím Mgr. Novákové a Bc. Šrouba
 

Provozní doba

Místo poskytování

Pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 na objednání

v Nerudově ul. 16/63, CV

Úterý 8.00-12.00 volný příjem

13:00 – 18:00 služba psychologa- na objednání tel. 721 8345 94

v Nerudově ul. 16/63, CV

Středa 10:00 – 12:00 volný příjem

13:00 – 15:30 na objednání

v Hálkově ul. 224, CV

v Nerudově ul. 16/63, CV

Čtvrtek 8.00- 12.00, 13.00- 18.00 na objednání

V Nerudově ul. 16/63, CV

Pátek 8.00- 12.00, 13.00- 16.30 volný příjem

13.00- 14.00 na objednání

v Nerudově ul. 16/63, CV

na objednání v Hálkově ul. 224, CV


 

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29