VSTUP NA STRÁNKY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Vedoucí programu
Bc. et Bc. Petra Broumská
prevence.svetlozs@seznam.cz
725 961 795
 

Podporují nás

Program Světlem k prevenci je podpořen z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018.
 
 

https://mmkv.cz/cs

 

Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary.

 
 

KE STAŽENÍ

 

 Smlouva o realizaci programu  

(kontrakt se školou, podmínky spolupráce)

 

Etický kodex lektorů programu Světlem k prevenci

 Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429