Primární prevence

 

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci

rizikových jevů, konkrétně v oblastech:

 

 • Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování.
 • Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana.
 • Rasismus a xenofobie.
 • Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby.
 • Poruchy příjmu potravy.
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.
 • Právní vědomí napříč typy rizikového chování.

 

V uvedených oblastech nabízíme:

 • Jednorázové besedy a exkurze pro žáky a studenty škol

        2 vyučovací hodiny - 600 Kč, exkurze s besedou na vybrané téma - 1 vyučovací hodina 480 Kč (exkurze do K-centra, NZDM)

 • Semináře pro pedagogy a rodiče žáků a studentů škol.

        2 vyučovací hodiny - 600 Kč

 • Certifikovaný (MŠMT) dlouhodobý program primární prevence na školách

        2 x 3 hodinový blok (vyučovací hodina) ve školním roce, možná realizace od 4. tříd ZŠ, 720 Kč/hodina nebo 480 Kč/hodina při objednání nejméně 6 bloků v rámci školy         pro daný rok, v rámci programu 2 přednášky pro pedagogy/rodiče zdarma, při dlouhodobé spolupráci a objednání více bloků lze cenu dohodnout i individuálně

 • Přípravu aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou, možnost lektorování aktivit.

        Příprava - jednotná cena 3600 Kč, lektorování 480 Kč/hodina

 • Pomoc při přípravě žádostí o dotaci na prevenci ve škole.

        V případě podpoření projektu - 1800 Kč (je zahrnuto do žádosti o dotaci)

 •  Aktivity šité „na míru“ - libovolné téma, čas, místo i cílová skupina — dle naší základní nabídky.

   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

VÍCE INFORMACÍ...

 Nabídka programu - leták 

 NABÍDKA A CENA - DLOUHODOBÝ PROGRAM CERTIFIKACE MŠMT 

NABÍDKA A CENA - JEDNORÁZOVÉ PREVENTVINÍ AKTIVIT

 

 

Aktivity provádějí zkušení lektoři z oblasti primární prevence, adiktologie a  služeb zaměřených na práci s dětmi a mládeží. Aktivity pro žáky a studenty jsou

koncipovány jako zážitkové programy zaměřující se na seberozvoj a rozvoj psycho sociálních dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí rizikových životních situací. Aktivity pro pedagogy a rodiče jsou koncipovány jako přednášky, besedy a semináře s cílem poskytnout osvětu v  předcházení a řešení problémových situací dětí.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte.

Těšíme na spolupráci...

  

 

 


KONTAKT

Vedoucí programu

Bc. Petra Broumská

prevence.svetlozs@seznam.cz

721 753 629

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429