Terénní program Karlovarsko

Poslání služby:

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 
Základní principy služby:

- Dodržování práv uživatelů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů, možnost využívat služby anonymně

- Zplnomocňování uživatelů - působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti osob, vycházet z individuálně určených potřeb osob

- Práce v přirozeném prostředí uživatelů - posilovat sociální začleňování osob

- Kontinuita a návaznost služeb - motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace

Cíle služby:

Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce,které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě,zůstat součástí přirozeného místního společenství,žít běžným způsobem. V rámciprogramuusilujeme o zachování arozvíjení důstojného života těch,které jej využívají,program je bezpečný a odborn

Základní principy služby:

- Dodržovánípráv uživatelů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle,ochrany důstojnosti,soukromí a dalších práv uživatelů,možnostvyužívat služby anonymně
- Zplnomocňování uživatelů - působit na ososbyaktivně,podporovat rozvoj samostatnosti osob,vycházetz individuálně určených potřeb osob
- Práce v přirozeném prostředí uživatelů - posilovat sociální začleňování osob
- Kontinuita a návaznost služeb - motivovat osoby k takovým činnostem,které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 
Cílová skupina:

- osoby bez přístřeší

- osoby, které vedou rizikový způsob života

- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

- etnické menšiny

- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

  (poskytováno uživatelům jen v obci Žlutice a Valeč včetně místních částí)

 - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

 - osoby v krizi

 - migranti a azylanti

 - oběti domácího násilí

Sociální služba je určena:

 • dorost ( 15 - 18 let )
 • mladí dospělí ( 19 - 26 let )
 • dospělí ( 27 - 64 let )
 • mladší senioři ( 65 - 80 let )
 • starší senioři ( nad 80 let )

Služba je poskytována dle potřeb uživatelů ve městech a obcích:

 • Abertamy, Bochov, Bražec, Březová,Dalovice, Hájek, Horní Blatná, Hradiště, Hroznětín, Chodov, Jáchymov, Karlovy Vary, Merklín, Nejdek, Nové Sedlo,  Ostrov, Otovice, Sadov, Stráž nad Ohří, Valeč, Vrbice, Verušičky, Žlutice
 • ostatní obce a lokality dle individuální domluvy 

Osobám ohroženým závislostí nebo závislých na návykových látkách je služba poskytována pouze v obcích Žlutice a Valeč a jejich místních částech.
 

Terénní pracovníci mohou v rámci projektu nabídnout tyto služby:

 • Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci  Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezené cílové skupiny. Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu: www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/69_RK_Terenni_programy_V2.pdf
 • Poradenství  - dluhy/exekuce, bydlení – zprostředkování bydlení, rodina – sociálně právní poradenství, vzdělávání, zaměstnání, dávky, pojištění - sociální a zdravotní, doklady
 • Informační servis v oblasti sociální, sociálně-právní, zdravotní, bezpečného sexu, užívání drog, drogových závislostí, atd. + distribuce preventivně informativních materiálů
 • Asistence do specializovaných pracovišť/institucí/organizací či zprostředkování kontaktu s nimi (léčebny, zdravotnická zařízení, odbory sociální péče, …)
 • Základní zdravotní servis (náplast, desinfekce, obvaz), distribuce kondomů
 • Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
 • Krizová intervence
 • Pomoc s uplatněním na trhu práce (nabídky volných prac. míst, sepsání životopisu, evidence na ÚP, možnosti rekvalifikací, atp.)
 • Potravinový servis – produkty z Potravinové banky k překlenutí nepříznivé situace
 • Sociální šatník (zajištění a poskytnutí použitého čistého ošacení)

Práva klientů:

 • Ať jste jací jste, máte právo na všechny nabízené služby
 • Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí
 • Pokud si přejete něco změnit, můžete nám to říci
 • Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme, a jakou dokumentaci o Vás pracovník vede. Máte právo do ni nahlédnout
 • Pokud s něčím nesouhlasíte, či se Vám něco na službě nelíbí, můžete ji přestat využívat bez udání důvodů
 • Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu
 • Služby, které poskytujeme, jsou bezplatné a anonymní. Pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě, budeme to respektovat
 • Všechny informace, které nám sdělíte, zachováme v mlčenlivosti
 • Máte právo vědět, jakými pravidly se řídit a co bude následovat za jejich porušení
 • Máte právo podat stížnost

Jak si stěžovat? 

 • Ústní formou - sdělit stížnost terénnímu pracovníkovi či vedení organizace 
 • Písemnou formou - zapsat stížnost do Knihy přání a stížností, oficiálním dopisem na adresu vedení organizace

Stížnost se řeší do 14 dnů od jejího podání.

 

Provozní doba terénního programu Karlovarsko

PO: 09:00 - 15:00

ÚT: 09:00 - 15:00

ST: 09:00 - 14:30

ČT: 09:00 - 15:00

Pá: 09:00 - 13:00 (dle telefonické domluvy lze individuální poradenství)

(od 12:00 - 12:30 polední pauza)

 

Tým terénního programu Karlovarsko s platností od 01.01.2018

Vedoucí služeb: Hana Hošková

tel.: 724 389 917

Terénní pracovnice: Michaela Slámová, Petra Patáková, Pavla Tumpachová

tel.: 725 867 946
 Dana Lichtenbergová - terén  Ostrov - Jáchymov

tel.725 425 472

  

Provozní doba terénního programu Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí 

 

Terénní program Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí je realizován v rámci projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004227, pod názvem služby Terénní program Karlovarsko. Za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím operačního programu zaměstnanosti.

 

 

Po  10:00 - 15:00   

Út   10:00 - 15:00  

St   10:00 - 17:00   

Čt   10:00 - 15:00   

Pá  08:00 - 13:00 (dle tel. domluvy, lze individuální poradenství)

(od 12:00  do 12:30 polední pauza)     

 

Terénní pracovnice: Miroslava Lovečková, Veronika Spoustová

tel.:  725 907 429

                                                                               

Případné dotazy možno adresovat na adresu  tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz, nebo na tel.číslech terénních pracovníků.

 

Podporují nás:

 

Terénní program Karlovarsko je finančně podporován Úřadem práce České republiky

https://www.kr-karlovarsky.cz

https://www.zivykraj.cz

 

 

Terénní program Karlovarsko je finančně podporován Karlovarským krajem

 

Terénní program Karlovarsko je spolufinancován z prostředků Statutárního města Karlovy Vary

 

Terénní program Karlovarsko je spolufinancován z prostředků města Ostrov

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429AKTUÁLNĚ

Terénní program Žlutice uzavřen z provozních důvodů ve dnech:

 
12.11. - 14.11. 2018
19.11. - 22.11. 2018
 
Dne 20.11.2018 bude uzavřen terén TP Karlovarsko a TP Žlutice z důvodu rozvojově - vzdělávací konference zaměstnanců.
 
Prosíme lidi, jestli mají doma již nepotřebné věci (oblečení, hračky, nádobí, ložní povlečení apod.) a neví co s nimi, aby nám je darovali. Věci je možné zanechat od PO do PÁ na adrese Kadaň, Čsl. armády 42. Vše bude poskytnuto sociálně slabým rodinám s dětmi.

Moc všem děkujeme - tým terénního programu.


KONTAKT

Terénní program Karlovarsko

Adresa:

Čsl. armády 42

432 01  Kadaň

Kontakt:

Koordinátor programu:

Mgr. Halouzková Lucie 

tel.725 853 042

 

Vedoucí týmu:

Hošková Hana

tel. 724 389 917

 

Terénní pracovníci terénního programu Karlovarsko

Petra Patáková

Michaela Slámová

Pavla Tumpachová

Dana Lichtenbergová

tel. 725 867 946

www.svetlokadanzs.cz 

email: tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz

 

Terénní pracovníci terénního programu Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí:

ADRESA:

Pod Strání 467

Žlutice  43452

Lovečková Miroslava

Spoustová Veronika

tel: 725 907 429

 

www.svetlokadanzs.cz 

email: tpzlutice.svetlozs@seznam.cz

 


 

FOTOGALERIE

Fotky z činnosti centra si můžete prohlédnout

ZDE