Terénní program Karlovarsko

Poslání služby:

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 
Základní principy služby:

- Dodržování práv uživatelů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů, možnost využívat služby anonymně

- Zplnomocňování uživatelů - působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti osob, vycházet z individuálně určených potřeb osob

- Práce v přirozeném prostředí uživatelů - posilovat sociální začleňování osob

- Kontinuita a návaznost služeb - motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace

Cíle služby:

Cílem terénního programu je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce,které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě,zůstat součástí přirozeného místního společenství,žít běžným způsobem. V rámciprogramuusilujeme o zachování arozvíjení důstojného života těch,které jej využívají,program je bezpečný a odborn

Základní principy služby:

- Dodržovánípráv uživatelů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle,ochrany důstojnosti,soukromí a dalších práv uživatelů,možnostvyužívat služby anonymně
- Zplnomocňování uživatelů - působit na ososbyaktivně,podporovat rozvoj samostatnosti osob,vycházetz individuálně určených potřeb osob
- Práce v přirozeném prostředí uživatelů - posilovat sociální začleňování osob
- Kontinuita a návaznost služeb - motivovat osoby k takovým činnostem,které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 
Cílová skupina:

- osoby bez přístřeší

- osoby, které vedou rizikový způsob života

- osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

- etnické menšiny

- osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

  (poskytováno uživatelům jen v obci Žlutice a Valeč včetně místních částí)

 - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

 - osoby v krizi

 - migranti a azylanti

 - oběti domácího násilí

Sociální služba je určena:

 • dorost ( 15 - 18 let )
 • mladí dospělí ( 19 - 26 let )
 • dospělí ( 27 - 64 let )
 • mladší senioři ( 65 - 80 let )
 • starší senioři ( nad 80 let )

Služba je poskytována dle potřeb uživatelů ve městech a obcích:

 • Abertamy, Bochov, Bražec, Březová,Dalovice, Hájek, Horní Blatná, Hradiště, Hroznětín, Chodov, Jáchymov, Karlovy Vary, Merklín, Nejdek, Nové Sedlo,  Ostrov, Otovice, Sadov, Stráž nad Ohří, Valeč, Vrbice, Verušičky, Žlutice
 • ostatní obce a lokality dle individuální domluvy 

Osobám ohroženým závislostí nebo závislých na návykových látkách je služba poskytována pouze v obcích Žlutice a Valeč a jejich místních částech.
 

Terénní pracovníci mohou v rámci projektu nabídnout tyto služby:

 • Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci  Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezené cílové skupiny. Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu: www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/69_RK_Terenni_programy_V2.pdf
 • Poradenství  - dluhy/exekuce, bydlení – zprostředkování bydlení, rodina – sociálně právní poradenství, vzdělávání, zaměstnání, dávky, pojištění - sociální a zdravotní, doklady
 • Informační servis v oblasti sociální, sociálně-právní, zdravotní, bezpečného sexu, užívání drog, drogových závislostí, atd. + distribuce preventivně informativních materiálů
 • Asistence do specializovaných pracovišť/institucí/organizací či zprostředkování kontaktu s nimi (léčebny, zdravotnická zařízení, odbory sociální péče, …)
 • Základní zdravotní servis (náplast, desinfekce, obvaz), distribuce kondomů
 • Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
 • Krizová intervence
 • Pomoc s uplatněním na trhu práce (nabídky volných prac. míst, sepsání životopisu, evidence na ÚP, možnosti rekvalifikací, atp.)
 • Potravinový servis – produkty z Potravinové banky k překlenutí nepříznivé situace
 • Sociální šatník (zajištění a poskytnutí použitého čistého ošacení)

Práva klientů:

 • Ať jste jací jste, máte právo na všechny nabízené služby
 • Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí
 • Pokud si přejete něco změnit, můžete nám to říci
 • Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme, a jakou dokumentaci o Vás pracovník vede. Máte právo do ni nahlédnout
 • Pokud s něčím nesouhlasíte, či se Vám něco na službě nelíbí, můžete ji přestat využívat bez udání důvodů
 • Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu
 • Služby, které poskytujeme, jsou bezplatné a anonymní. Pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě, budeme to respektovat
 • Všechny informace, které nám sdělíte, zachováme v mlčenlivosti
 • Máte právo vědět, jakými pravidly se řídit a co bude následovat za jejich porušení
 • Máte právo podat stížnost

Jak si stěžovat? 

 • Ústní formou - sdělit stížnost terénnímu pracovníkovi či vedení organizace 
 • Písemnou formou - zapsat stížnost do Knihy přání a stížností, oficiálním dopisem na adresu vedení organizace

Stížnost se řeší do 14 dnů od jejího podání.

 

Provozní doba terénního programu Karlovarsko

PO: 09:00 - 15:00

ÚT: 09:00 - 15:00

ST: 09:00 - 14:30

ČT: 09:00 - 15:00

Pá: 09:00 - 13:00 (dle telefonické domluvy lze individuální poradenství)

(od 12:00 - 12:30 polední pauza)

 

Tým terénního programu Karlovarsko s platností od 01.01.2018

Vedoucí služeb: Hana Hošková   tel.: 724 389 917 

Adresa TP : Čsl.armády 42, Kadaň  43201

 

Terénní pracovnice: 

Petra Patáková, Pavla Tumpachová,Monika Bitvarová

tel.: 725 867 946

Terénní pracovnice Ostrov - Jáchymov   Danuše Lichtenbergová

Adresa : Klínovecká 998, Ostrov 36301
tel.: 725 425 472

Provozní doba terénního programu Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí 

 

Terénní program Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí je realizován v rámci projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004227, pod názvem služby Terénní program Karlovarsko. Za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím operačního programu zaměstnanosti.

 

 

Po  10:00 - 15:00   

Út   10:00 - 15:00  

St   10:00 - 17:00   

Čt   10:00 - 15:00   

Pá  08:00 - 13:00 (dle tel. domluvy, lze individuální poradenství)

(od 12:00  do 12:30 polední pauza)     

 

Terénní pracovnice: Miroslava Lovečková, Veronika Spoustová

tel.:  725 907 429

                                                                               

Případné dotazy možno adresovat na adresu  tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz, nebo na tel.číslech terénních pracovníků.

 

Podporují nás:

 

 

 

https://www.kr-karlovarsky.cz

https://www.zivykraj.cz

 

 

Terénní program Karlovarsko je finančně podporován Karlovarským krajem

 

Terénní program Karlovarsko je spolufinancován z prostředků Statutárního města Karlovy Vary

 

Terénní program Karlovarsko je spolufinancován z prostředků města Ostrov

 Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

AKTUÁLNĚ

 
Dne 11.6.2019 bude uzavřen terén Karlovarsko a Žlutice z důvodu supervize.
Dne 23.5.2019 uzavřena služba Žlutice, z důvodu školení.
Dne 30.5.2019 omezení služby Žlutice z důvodu přerušení dodávky elektřiny, terén od 8:00.
 
 

Prosíme lidi, jestli mají doma již nepotřebné věci (oblečení, hračky, nádobí, ložní povlečení apod.) a neví co s nimi, aby nám je darovali. Věci je možné zanechat od PO do PÁ na adrese Kadaň, Čsl. armády 42.

Vše bude poskytnuto sociálně slabým rodinám s dětmi.

Moc všem děkujeme - tým terénního programu.


KONTAKT

Terénní program Karlovarsko

Adresa:

Čsl. armády 42

432 01  Kadaň

Kontakt:

Koordinátor programu:

Mgr. Halouzková Lucie 

tel.725 853 042

 

Vedoucí týmu:

Hošková Hana

tel. 724 389 917

 

Terénní pracovníci terénního programu Karlovarsko

Petra Patáková

Pavla Tumpachová

Dana Lichtenbergová

Monika Bitvarová

tel. 725 867 946

www.svetlokadanzs.cz 

email: tpkarlovarsko.svetlozs@seznam.cz

 

Terénní pracovníci terénního programu Žlutice, Valeč včetně místních částí obcí:

ADRESA:

Pod Strání 467

Žlutice  43452

Lovečková Miroslava

Spoustová Veronika

tel: 725 907 429

 

www.svetlokadanzs.cz 

email: tpzlutice.svetlozs@seznam.cz

 


 

FOTOGALERIE

Fotky z činnosti centra si můžete prohlédnout

ZDE