Vzdělávání

Organizace Světlo Kadaň z.s. se v roce 2018 stalo realizátorem vzdělávacích aktivit v oblasti sociálních služeb a primární prevence. V rámci kurzů Vám rádi předáme zkušenosti, které jsem získali během 20 let našeho působení v sociálních službách a primárně preventicních aktivitách.
V současné době nabízíme dva kurzy s akreditací MPSV:
 

Základy komunikace a individuální práce s klientem služeb sociální prevence - v terénu (rozsah 40 hodin) - č. 2017/0078-PC/SP

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (rozsah 176 hodin) - č. A2018/0117-PK

 

Akreditované vzdělávací program MŠMT - č.j.: MSMT-1139/2018-2-158

  • PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ MINIMUM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
  • STŘEDNĚ POKROČILÁ ÚROVEŇ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
 
 

Více informací o jednotlivých kurzech, vzdělávacích akcích, termínech konání a podmínkách účasti se dočtete v menu na levé straně od tohoto textu.


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29