Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Anotace kurzu: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je určen osobám, které nemají pro výkon profese pracovníka v sociálních službách příslušnou kvalifikaci dle § 116 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kurz v celkovém rozsahu 176 hodin obsahuje základní témata z oblasti sociální práce - kvalita služeb, komunikační dovednosti, základy zdravotní výchovy a první pomoci, etika sociální práce, základy psychologie a psychopatologie, metody sociální práce, sociálně právní minimum a další témata související s výkonem sociální práce. Součástí kurzu je také odborná praxe v celkovém rozsahu 40 hodin.

Rozsah kurzu: 176 hodin. Z celkového počtu hodin je 40 hodin odborné praxe, kterou můžete vykonávat na svém pracovišti, pokud jste již zaměstnáni v sociálních službách na pozici pracovníka přímé péče. V případě, že nejste zaměstnáni na uvedené pozici, praxi budete vykonávat v zařízení sociálních služeb pořadatele kurzu – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra pro osoby se závislostí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a odborné sociální poradenství. Místo konání praxe lze domluvit individuálně v průběhu konání kurzu – možnosti jsou Kadaň, Chomutov, Jirkov, Radonice, Karlovy Vary a Ostrov.

Podmínky získání osvědčení: 80 % účast z celého rozsahu hodin, úspěšné splnění závěrečné zkoušky (písemný test a ústní pohovor)

Profil absolventa: Absolvováním kurzu získá absolvent potřebnou kvalifikaci pro výkon pozice pracovník v sociálních službách - základní orientace v problematice sociálních služeb, orientuje se v základech komunikace, asertivity, krizové intervence, dokáže poskytnout základní první pomoc, předcházet a rozpoznat týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba, dokáže rozpoznat a předcházet vzniku závislosti osob na sociální službě, orientuje se v základech etiky sociální práce a absolvuji praxi v zařízení sociálních služeb.

Cena: 5 800,- Kč (ubytování a stravování není součástí ceny kurzu a není zajišťováno organizátorem)

Kontaktní osoba:

Mgr. Filip Ráža, DiS.

Tel.: +420 606 06 14 29

@: manazer.qss.svetlozs@seznam.cz

 

 

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Luděk Kočí
725 070 900

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Bc. Vendula Kádárová - manažerka Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
725 758 588

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer kvality sociálních služeb
606 061 429