Termíny a přihlášení

Vstupní předpoklady: dovršení věku 18 let

Způsob přihlášení: v současné době není vypsán žádný termín realizace

Cena: 5 800,- Kč

Forma: prezenční

Termín konání: není vypsán

Harmonogram výuky:

XX. XX. 20XX – XX. XX. 20XX – teoretická výuka (den 1 – 5)

XX. XX. 20XX – XX. XX. 20XX – teoretická výuka (den 6 – 10)

XX. XX. 20XX – XX. XX. 20XX – teoretická výuka (den 11 – 15)

XX. XX. 20XX – XX. XX. 20XX – teoretická výuka (den 16 – 17)

XX. XX. 20XX – XX. XX. 20XX – praxe

XX. XX. 20XX – závěrečná zkouška

 

Místo konání: Sociální centrum Kamínek, NZDM Kámen, Školní pěšina 5249, Chomutov 430 04 (zastávka autobusu Kamenná linky 302 ze směru autobusové nádraží Chomutov)

Rozsah výuky: 8 vyučovacích hodin denně s pravidelnými přestávkami, začátek vždy v 8:00, ukončení nejpozději v 15:15. Během konání kurzu nebude účastníkům zajištěno ubytování ani stravování.

 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29