V roce 2023 se naše organizace zapojila do projektu DiscoverEU – jízda k začlenění v rámci programu Erasmus+ financovaného Evropskou unií. Díky finanční podpoře, kterou jsme získali, mohou dva klienti ve věku 18 let navštěvující naše NZDM vyrazit s doprovodem na cestu poznání po Evropě.


Cíl projektu

Projekt je přímo zacílený na mladé lidi žijící ve vyloučené lokalitě, kteří nemají mnoho možností a příležitostí vycestovat, potřebují inkluzivní a individuální přístup nejen ve školách, ale i v životě jako takovém.
Vybraní účastníci přímo spadají do skupiny osob s omezenými příležitostmi cestovat a jejich výběr souvisí s cílem dát mladým lidem možnost poznat Evropu, ale také objevit evropské příležitosti pro jejich budoucí vzdělávání a životní volby. Prostřednictvím projektu dále chceme u skupiny cestovatelů docílit pocitu samostatnosti a zodpovědnosti v jejich životě.
Sami účastníci by se rádi naučili hospodařit s financemi, překonávat strach z neznáma a naučit se orientovat v jiném, než v jejich přirozeném prostředí, což odpovídá cíli programu vybavit mladé lidi pro ně cennými znalostmi, životními dovednostmi a kompetencemi. Projekt také úzce souvisí s cílem inspirovat mladé lidi, aby přijali za své udržitelné způsoby cestování a v obecném smyslu ekologické uvědomění. Skupina cestovatelů byla během fáze plánování cesty seznámena s ekologickým způsobem cestování, které navíc chtějí sami zažít.
V rámci projektu jsou plánovány dvě cesty – cesta za historií a literaturou a cesta za historií. Každé cesty se účastní jeden klient a doprovázející osoba.
Tematické zaměření cest
Téma projektu je zacílené na poznávání historie jiných zemí, propojení literatury s vybranými místy (Deník Anny Frankové, My děti ze stanice ZOO, Tatér s Osvětimi), což posílí rozměr inkluze v oblasti dalšího vzdělávání mladých cestovatelů zapojených do projektu. Účastníci dostanou příležitost vzdělávat se prostřednictvím neformálního vzdělávání, především pak prostřednictvím zážitkového vzdělávání.
Po absolvování cest vám zde představíme výstupy ve formě fotografií a cestovatelského deníku.

Projekt je přímo zacílený na mladé lidi žijící ve vyloučené lokalitě, kteří nemají mnoho možností a příležitostí vycestovat, potřebují inkluzivní a individuální přístup nejen ve školách, ale i v životě jako takovém.

Vybraní účastníci přímo spadají do skupiny osob s omezenými příležitostmi cestovat a jejich výběr souvisí s cílem dát mladým lidem možnost poznat Evropu, ale také objevit evropské příležitosti pro jejich budoucí vzdělávání a životní volby. Prostřednictvím projektu dále chceme u skupiny cestovatelů docílit pocitu samostatnosti a zodpovědnosti v jejich životě.

Sami účastníci by se rádi naučili hospodařit s financemi, překonávat strach z neznáma a naučit se orientovat v jiném, než v jejich přirozeném prostředí, což odpovídá cíli programu vybavit mladé lidi pro ně cennými znalostmi, životními dovednostmi a kompetencemi. Projekt také úzce souvisí s cílem inspirovat mladé lidi, aby přijali za své udržitelné způsoby cestování a v obecném smyslu ekologické uvědomění. Skupina cestovatelů byla během fáze plánování cesty seznámena s ekologickým způsobem cestování, které navíc chtějí sami zažít.

V rámci projektu jsou plánovány dvě cesty – cesta za historií a literaturou a cesta za historií. Každé cesty se účastní jeden klient a doprovázející osoba.

Tematické zaměření cest

Téma projektu je zacílené na poznávání historie jiných zemí, propojení literatury s vybranými místy (Deník Anny Frankové, My děti ze stanice ZOO, Tatér s Osvětimi), což posílí rozměr inkluze v oblasti dalšího vzdělávání mladých cestovatelů zapojených do projektu. Účastníci dostanou příležitost vzdělávat se prostřednictvím neformálního vzdělávání, především pak prostřednictvím zážitkového vzdělávání.

Po absolvování cest vám zde představíme výstupy ve formě fotografií a cestovatelského deníku.