O nás

Organizace pod názvem Občanské sdružení Světlo Kadaň byla založena v prosinci roku 1997. V této době nefungovalo v okrese Chomutov žádné zařízení, které by se zabývalo prevencí drogových závislostí, ačkoli zde narůstaly problémy s lidmi pohybujícími se v "drogovém" prostředí. OS Světlo si tedy podalo k MPK ČR pro rok 1998 projekt na zařízení K-centra s terénním programem v Kadani, který podpořila a doporučila OPDK a OkÚ v Chomutově. projekt byl schválen a částečně financován a tak mohlo "Káčko" zahájit 22. 5. 1998 svůj provoz.

K-centrum se rychle dostalo do povědomí širší veřejnosti, stále více klientů, jejich rodinných příslušníků i ostatních zájemců navštívilo K-centrum a využívalo standartní i nadstandartní nabídku jeho služeb.

V dalších letech OS Světlo zřídilo K-centra v dalších městech, kde bylo nutné v rámci drogové prevence zasáhnout, a to v Karlových Varech v roce 2000 a v Chomutově, taktéž v roce 2000.

Od roku 2000 OS Světlo podniklo řadu dalších významných projektů, které výrazným způsobem pozitivně ovlivňují působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů a také prevence sociálního vyloučení. Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména:

  • MONITORING SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SITUACE A NÁSLEDNÁ PÉČE O LIDI OHROŽENÉ DROGOU V ROMSKÉ KOMUNITĚ (2004 – 2005) - uváděn Vládou ČR  jako "PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE" . Projekt odstartoval činnost zaměřenou na prevenci patologických jevů u romské menšiny a následně na prevenci sociálního vyloučení
  • S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ (2006 - 2014) - projekt, který navazoval na výstupy projektu "Monitoring..." a jehož posláním je řešit důsledky sociálního vyloučení a působit v rámci jeho prevence. Projekt je významný tím, že řeší sociální vyloučení komplexně v rámci celé rodiny a proto jsou jeho výsledky tak efektivní. Aktivity projektu jsou koordinovány v rámci činnosti Sekce služby pro děti, mládež a rodiny.
  • DLOUHODOBÝ PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK REALIZOVANÝ V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (2008 - dosud) - program byl vytvořen na základě vyhodnocení místní potřeby provádět efektivnější primární prevecni na školách. Program v roce 2008 získal certifikát MŠMT a dodnes se těší velkému zájmu ze strany škol. Program je poskytován v rámci zařízení Centrum prevence Světlo.
  • SPOLEČNĚ PROTI DROGÁM, STOP VYLOUČENÍ, TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVARSKO, VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

V průběhu dalších let rozšířila organizace své působení na poli prevenci směrem ke skupině děti a mládež. Za účelem zajištění služeb pro uvedenou cílovou skupinu bylo zřízeno několik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - v Kadani, Chomutově, Prunéřově, Ostrově. Později byla zavedena také služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Chomutově.

V současné době poskytuje organizace celkem 15 registrovaných sociálních služeb v jižní části Ústeckého kraje a v kraji Karlovarském. Narůstající agendou došlo v organizaci k reorganizaci a vznikly dvě sekce - Sekce adiktologických služeb a Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny.

Od 1. 1. 2016 došlo ke změně právní formy organizace a stali jsme se zapsaným spolkem - Světlo Kadaň z.s.

 


PODPOŘTE NÁS

Všem, které naše činnost zaujala!

 Vítáme pomoc finanční i materiální v jakékoli výši a množství

na podporu naší činnosti směřující zejména k provozování kontaktních center, primární prevence...

Nabízíme možnost prezentace Vaší společnosti (firmy) formou reklamy v našich výročních zprávách, které jsou v průběhu

roku zasílány na nejrůznější instituce v ČR např. (Úřad vlády ČR, ministerstva,  Krajské úřady, obce, příspěvkové org. ...).

Jsme si vědomi toho, že kdo nás podpořit chce a může, činí tak dle svých možností.

Budete-li chtít podpořit naši činnost, kontaktujete předsedu spolku.

 

Děkujeme Vám!

Tým Světlo Kadaň z.s.


FOTOGALERIE

Fotografie z naší činnosti si můžete prohlédnout

ZDE 


Kontakt

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň (kancelář)
Husova 1325, 432 01 Kadaň (sídlo)


Mgr. Jan Hudák
603 804 191

Mgr. Lucie Halouzková - manažerka Sekce adiktologických služeb
725 853 042

Mgr. Filip Ráža, DiS. - manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
606 06 14 29

KONTAKT

Světlo Kadaň z.s.

Jana Švermy 6, 43201 Kadaň

sídlo organizace:

Husova 1325, Kadaň

č.ú.:198186080227/0100

IČO: 656 507 01

603 804 191

www.svetlokadanzs.cz

 


PODĚKOVÁNÍ

SVĚTLO KADAŇ z.s.

DĚKUJE VŠEM,

KTEŘÍ PODPORUJÍ JEHO ČINNOST!

 

Rada Vlády - RVKPP,

RVZRK

MPSV, MZ, MŠMT, ESF

Krajský úřad práce

Ústí nad Labem -

Chomutov

Krajský úřad práce

Karlovy Vary

       

Samospráva :

Ústecký Kraj

Karlovarský Kraj

 

Magistrát

Karlovy Vary

Město Ostrov

Město Kadaň

Magistrát Chomutov

Město

Klášterec nad Ohří

Město Jirkov

        Město Jáchymov
        Město Nejdek

Sponzorské dary

Severočeské Doly a.s.

Nadace ČEZ

Sbírkový projekt 

Pomozte dětem

Comfor Kadaň

Špergl s.r.o.

Petromstavby s.r.o.

SROP

        Radek Pištěk,

        Chomutov

Magistrát

Chomutov- teplo

RECKITT BENCKISER

Celní správa ČR

         Potravinová banka

         Litoměřice

         Občané města Kadaně

         a Chomutova

         Smart-filter.com s.r.o.