Evropské on-line studie o drogách

Dotazník můžete vyplnit zde: https://drugusersurvey.limequery.com/573528

Bližší informace o studii najdete na https://www.drogy-info.cz/article/studie-ewsd/ nebo na facebooku https://www.facebook.com/vyzkumdrogyinfo/.

Evropské on-line studie o drogách

Zveřejněno: