Pravidla pro podávání a vyřizování stížností ze strany uživatele/zájemce:

Uživatel/zájemce je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou. Tato informace je také uveřejněna na viditelném místě   v kontaktní místnosti.

Uživatel/zájemce může podat stížnost:

ústní formou:

• pracovníkovi zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného

• vedoucímu zařízení a ten následně informuje přímého nadřízeného

písemnou formou:

• anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby 

• oficiálním dopisem k vedoucímu zařízení, nebo vedení organizace:

             vedoucí zařízení: Bc. Jindřiška Urbánková, K-centrum Kadaň

                                              Klášterecká 1720

                                              Kadaň 432 01 

                                             [email protected]

             organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň