V rámci programu K-centra Kadaň Vám nabízíme tyto služby:

• Výměnný program
• Hygienický servis
• Kontaktní místnost
• Potravinový servis – nutriční program
• Second hand
• Základní zdravotní ošetření
• Informační servis
• Asistence (například úřady, zdravotnická zařízení…)
• Krizová intervence
• Zprostředkování dalších služeb například léčba závislosti, chráněné bydlení apod.)
• Individuální poradenství
• Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům drog
• Sociální práce