Projekt  zahájen od 01. 04. 2023 – 31. 03. 2026

 Zvýšení uplatnitelnosti mladých osob na trhu práce kariérovým a pracovním poradenstvím v Kadani, CZ.03.02.01/00/22_018/0000852

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 Projektem chceme za 36 měsíců podpořit 80 mladých lidí ve věku 15-30 let z Kadaně, Prunéřova a Tušimic, kteří čelí sociálnímu vyloučení, v jejich úspěšné integraci do společnosti, tj. dopomoci jim k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem, individuální podporou a pracovním poradenstvím.

Spolupracovat budeme s ÚP, školami, zaměstnavateli a poskytovateli sociálních služeb.

Hlavním cílem

Hlavním cílem projektu je  poskytnout mladým lidem ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených  podporu a pomoc k získání a upevnění  dovedností a schopností, které jím usnadní zvládání běžných životných situací,  usnadní jejich uplatnění na trhu práce, orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj.

V rámci projektu klienty zplnomocňujeme,tj. pracujeme s cílovou skupinou tak, aby jednotlivci nabyli vlastní hodnoty, naučili se odpovědnosti za své chování a jednání a dokázali zdravě uplatňovat svá společenská práva, mezi která patří mimo jiné právo na vzdělání a práci.

Komu je tedy projekt určen 

Projekt je  určen mladým lidem ve věku 15 – 30 let. Osobám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osobám sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené a osobám žijícím ve vyloučené lokalitě.

Po celou dobu realizace projektu budou klientům k dispozici tři zkušení mentoři.

Provozní doba se řídí dle potřeb klientů.

Kontakty:

Odborný garant projektu
Mgr. Filip Ráža, DiS.

telefon: 725 070 900

Vedoucí, mentor projektu
Pavlína Holubová 
telefon: 730 847 304,
email: [email protected]

 Mentoři/pracovníci s cílovou skupinou

Marcela Pajorová, Hana Jírová, telefon: 725 907 356
email: [email protected]

Adresa: Komunitní centrum,  Husova 1667, Kadaň 432 01

Cena: Zdarma

Provozní doba
PO: 7:00 – 15:30 hod
ÚT: 7:00 – 15:30 hod
ST: 7:00 – 15:30 hod
ČT: 9:30 – 18:00 hod
PÁ: 7 :00 – 15:30 hod
Pracovní doba se může měnit dle potřeb klientů (individuální domluva)