Cílovou skupinou NZDM:

Cílovou skupinou jsou děti, mládež a dospělí ve věku 6 – 26 let.