Bylo ušito 15 romských krojů, které slouží k zapůjčení pro děti a mládež, kteří jsou aktivně zapojeni do projektu Talent se všemi jeho doprovodnými aktivitami (1. finálové kolo, 2. finálové kolo, zájmový klub, soustředění). Ušilo se 15 univerzálních romských krojů pro taneční vystoupení dívek a chlapců. Děti byly podpořeny v rámci svého nadání, mohou se tak dále rozvíjet, zdokonalovat, posilovat své dovednosti a pracovat na zvyšování sebedůvěry. Díky zapůjčení krojů se cítí při svém vystoupení lépe, protože mají možnost ukázat své umění, tradice a kulturu s kvalitními kroji, které vystoupení dodávají to správné aranžmá. K zapojení do aktivit bylo často překážkou, že tyto kroje nemají a díky jejich získání tak mohou trávit smysluplně volný čas, prezentovat se a ještě více rozvíjet své dovednosti v oblasti romských tanců.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ústeckého kraje.