Šíření epidemie COVID-19 věnujeme v naší organizaci maximální pozornost, naším cílem je ochránit klienty i pracovníky. Vedení organizace se pravidelně schází a jedná o dopadech šíření viru na provozované služby a přijímá preventivní opatření k ochraně klientů i pracovníků.

KONKRÉTNÍ PŘIJATÁ OPATŘENÍ K 09.11.2020

Všichni pracovníci jsou vybaveni rouškami a gumovými rukavicemi.

Ve všech službách jsou zrušeny všechny skupinové aktivity – bez výjimek.

Všem osobám je při vstupu do jakékoli služby měřena teplota, provedena dezinfekce rukou a základní zjištění zdravotního stavu dotazem.

Vstup klientů do zařízení probíhá individuálně – v každé místnosti je vždy přítomen pracovník a maximálně jeden klient. V případě větších místností dodržen potřebný odstup.

V současné době ve všech službách, nevyžaduje-li to situace jinak, preferujeme neosobní způsob kontaktu s klienty – sociální sítě, telefonická komunikace, email atp. (způsob komunikace volí každá služby dle svých možností).

Pracovníci prokazující známky nachlazení se ve službě nepohybují. Organizace provádí svým zaměstnancům antigenní testy.

Všechny služby procházejí pravidelnou dezinfekcí ozonem s příměsí peroxidu vodíku.

Výměnný a hygienický program je v rámci kontaktních center zajištěn nadále za dodržení všech preventivních protiepidemických opatření.

Provoz jednotlivých služeb
(v případě dotazů na konkrétní službu, volejte na čísla uvedená v záložce kontakty).

 

K-centrum Kadaň – provozní doba zachována

Terénní programy – Kadaňsko – provoz omezen (viz stránky služby)

K-centrum Chomutov – provozní doba zachována

Terénní programy – Chomutovsko – provoz omezen (viz stránky služby)

K-centrum Karlovy Vary – provozní doba zachována

Terénní program Karlovy Vary a př. obce – provoz omezen (viz stránky služby)

Poradna Světlo – provoz omezen (osobně pouze na objednání; zachováno telefonické, emailové a elektronické poradenství)

Terénní program Karlovarsko – provoz omezen (osobně pouze na objednání; zachováno telefonické, emailové a elektronické poradenství)

Klub DoPatra – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby), terénní forma služby není prováděna

Klub MOLO – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby), terénní forma služby není prováděna

Klub Přízemí – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby), terénní forma služby není prováděna

Klub Kámen – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby), terénní forma služby není prováděna

Klub Ostrov – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby), terénní forma služby není prováděna

Klub Radonice – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby), terénní forma služby není prováděna

Služby pro rodiny s dětmi – SC Kamínek – provoz omezen (pouze individuální konzultace – vhodné předem se objednat – viz stránky služby)

Terénní program Jirkov – provozní doba zachována s preferencí neosobního jednání, poradenství poskytováno pouze telefonicky a emailem (ve výjimečném případě osobně)

Vedení organizace Světlo Kadaň z.s.