Šíření epidemie COVID-19 věnujeme v naší organizaci maximální pozornost, naším cílem je ochránit klienty i pracovníky. Vedení organizace se pravidelně schází a jedná o dopadech šíření viru na provozované služby a přijímá preventivní opatření k ochraně klientů i pracovníků.

KONKRÉTNÍ PŘIJATÁ OPATŘENÍ K 18.03.2020

Všichni pracovníci jsou vybaveni rouškami a gumovými rukavicemi.

Ve všech službách jsou zrušeny všechny skupinové aktivity – bez výjimek.

Vstup klientů do zařízení probíhá individuálně – v každé místnosti je vždy přítomen pracovník a maximálně jeden klient.

V případě poradenství jsou klienti, kteří nejsou ve stavu ohrožení zdraví a života, odkázáni na jiný termín.

V současné době ve všech službách preferujeme neosobní způsob kontaktu s klienty – sociální sítě, telefonická komunikace, email atp. (způsob komunikace volí každá služby dle svých možností).

Pracovníci, kteří prokazující známky nachlazení, se ve službě nepohybují.

Výměnný a hygienický program je v rámci kontaktních center zajištěn nadále za dodržení všech preventivních opatření.

Od 18.03.2020 omezujeme či dočasně uzavíráme provoz většiny našich služeb
(v případě dotazů na konkrétní službu, volejte na čísla uvedená na záložce kontakty).

K-centrum Kadaň

Terénní programy – Kadaňsko

K-centrum Chomutov

Terénní programy – Chomutovsko

K-centrum Karlovy Vary

Terénní program Karlovy Vary a př. obce

Poradna Světlo

Terénní program Karlovarsko

Klub DoPatra

Klub MOLO

Klub Přízemí

Klub Kámen

Klub Ostrov

Klub Radonice

Služby pro rodiny s dětmi – SC Kamínek

Terénní program Jirkov

provozní doba zachována

provoz omezen (viz stránky služby)

provozní doba zachována

provoz omezen (viz stránky služby)

provozní doba zachována

provoz omezen (viz stránky služby)

provoz omezen (osobně pouze na objednání; zachováno telefonické, emailové a elektronické poradenství)

provozní doba zachována, poradenství poskytováno pouze telefonicky a emailem

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

služba dočasně uzavřena – pouze telefonický, emailový a elektronický kontakt

provozní doba zachována, poradenství poskytováno pouze telefonicky a emailem (ve výjimečném případě osobně)

Vedení organizace Světlo Kadaň z.s.