Podpora e-mobility terénních služeb

Snížení ekologické zátěže a podpora dostupnosti terénních služeb byly hlavním cílem projektu podpořeným z Nadace ČEZ v rámci programu NEZISKOVKY 2021. V současné době se pracovníci přesouvají v terénu automobily, veřejnou dopravou či pěšky, což nepovažujeme za zcela efektivní – ekologická zátěž při přesunu na krátkou vzdálenost, vyšší náklady na přepravu, podřízení přesunu jízdnímu řádu, při přesunu pěšky delší časové intervaly a tím menší počet obsloužených klientů. Uvedeným projektem jsme dosáhli mobility v principu 3E – ekologická, ekonomická, efektivní, kterou chceme do budoucna v organizaci nadále rozvíjet. K naplnění těchto principů bylo zakoupeno 10 elektrokoloběžek včetně potřebného vybavení, které budou využívat pracovníci v Ostrově, Chomutově a v Kadani a to v rámci služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v terénní formě a terénních programech.

Zakoupené koloběžky pro pracovníky služeb organizace
Podpora e-mobility terénních služeb

Zveřejněno: