Nový projekt  zahájen od 01.07.2020 – 31.12.2022.

 Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností při přechodu ze základní školy na střední a při studiu v Kadani
Zkrácený název projektu: Podpora žáků při studiu v Kadani

Projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a také ze státních fondů prostřednictvím MŠMT, registrační číslo projektu je: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016964

Projekt zajišťuje podporu zvyšování kvalifikace po základní škole prostřednictvím kariérového poradenství a motivace studentů k setrvání na střední škole včetně prevence školní neúspěšnosti. Probíhá individuální podpora žáka a jeho rodiny prostřednictvím osvětové činnosti a mentoringu a také doučování žáků pedagogickým pracovníkem. Aktivity podpoří motivaci žáků k pokračování ve studiu i po letních prázdninách. Po dobu realizace projektu chceme začlenit do vzdělávání 30 Romů/žáků z cílové skupiny.

Hlavním cílem

je poskytnout žákům/Romům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k získání a upevnění  dovedností a schopností, které jím usnadní zvládání běžných životných situací spojených se školní docházkou a školní úspěšností, usnadní orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj a to mimo jiné formou zvyšování kvalifikace.

Komu je tedy projekt určen   

Dětem a  žákům od 5. tříd se sociokulturním znevýhodněním, rodiče dětí a žáků. Žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený poradce. 

Působíme ve městě Kadaň.

Kontakty:

Manažer projektu

Mgr.Filip Ráža, DiS.  
telefon: 725 758 588

Koordinátor klíčových aktivit a cílové skupiny

Pavlína Holubová 

telefon: 730 847 304,
email: vedouci.kariera.svetlozs@seznam.cz

Kontakt na poradce

telefon: 722 398 992, 724 620 654,
email: kariera.svetlozs@seznam.cz