Nový projekt  zahájen od 1.1.2020 – 31.12.2022.

 Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností při přechodu ze základní školy na střední a při studiu v Chomutově

 Zkrácený název projektu: Podpora žáků při studiu kariérovým poradenstvím

Projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a také ze státních fondů prostřednictvím MŠMT, registrační číslo projektu je: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/00016341

Projekt zajišťuje podporu zvyšování kvalifikace po základní škole prostřednictvím kariérového poradenství a motivace studentů k setrvání na střední škole včetně prevence školní neúspěšnosti. Probíhá individuální podpora žáka a jeho rodiny prostřednictvím osvětové činnosti a mentoringu. Aktivity podpoří motivaci žáků k pokračování ve studiu i po letních prázdninách.Po dobu realizace projektu chceme začlenit do vzdělávání 40 Romů/žáků z cílové skupiny.

Hlavním cílem
• je poskytnout žákům/Romům ohrožených školní neúspěšností podporu a pomoc k získání a
• upevnění  dovedností a schopností, které jím usnadní zvládání běžných životných situací spojených se školní docházkou a školní úspěšností, usnadní orientaci ve společenském prostředí, fungování v něm a začlenění se do něj a to mimo jiné formou zvyšování kvalifikace.

Komu je tedy projekt určen

Dětem a žákům od 5.tříd se sociokulturním znevýhodněním,rodičům dětí a žáků. Dále pak žákům, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený poradce. 

Působíme ve městě  Chomutov

 

Kontakty:

Manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
Mgr.Filip Ráža, DiS.  
telefon: 725 758 588

Koordinátor klíčových aktivit a cílové skupiny
Eva Richterová  
telefon: 602 831 200email: vedouci.lu.svetlozs@seznam.cz

Poradci

Anežka Balogová 
telefon:606 543 736,

Lukáš Schwarz 
telefon: 722 709 200 

email: karieracv.svetlozs@seznam.cz