Poptávkové řízení

 Věc: Poptávka na dodávku OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků) pro zaměstnance a uživatele našich služeb.

 
Specifikace poptávky:
Uvedeno v příloze č. 1.

Podklady pro zpracování nabídek:
Cenová nabídka bude obsahovat rovněž informace související se specifikací poptávky a foto nabízeného předmětu dodávky.

Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle výše cen a shodnosti parametrů uvedených v poptávce. Pokud obdržíme méně než tři nabídky, bude provedeno srovnání s nabídkami firem na webových stránkách. Výběr dodavatele nezávisí na plnění kompletní poptávky jako celku, může být zvoleno více dodavatelů na jednotlivé položky poptávky. 

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky prosíme zasílat:

a) emailovou poštou na adresu – [email protected]
b) poštou nebo doručit osobně na adresu: Světlo Kadaň z.s., Jana Švermy 6, Kadaň, 432 01

Nabídky se podávají do 10.08 2020 do 12,00 hod – rozhodující je datum a čas přijetí nabídky.

Doba plnění zakázky:
Do 30. září 2020.