Jedná se o jeden výcvikový pobyt pro děti a mládež, kdy náplní programu jsou interaktivní psychosociální techniky a besedy s tématem kriminality. Techniky se zaměřují na zážitkovou metodu získání zkušeností v roli obětí a pachatele, na důsledky chování vedoucí k trestné činnosti a sebe zkušenost s vnímáním okolí ve vztahu k mé osobě dle společenského postavení. Besedy jsou změřeny na informace týkající se legislativy relevantně k věku skupiny, zvědomení, kdy se vůči mé osobě někdo dopustil trestného činu a kdy se mohu nevědomě dopouštět trestného činu nebo přestupku já. V rámci projektu se podle plánu mělo zapojit 30 osob z cílové skupiny. Po úspěšném Víkendovém pobytu z minulého roku byl v letošním roce o akci veliký zájem. Klienti z minulého roku svým vrstevníkům předávali své zážitky, což hodnotíme jako veliký úspěch a naplnění základního poslání tohoto projektu. V den odjezdu se na místo setkání u autobusu dostavilo všech 30 přihlášených klientů, mimo toho bylo ještě 17 náhradníků, kteří se pobytu již nemohli účastnit pro jeho plnou obsazenost. Cíl pobytu hodnotíme, jako naplněný – ze zpětných vazeb a nácviků s cílovou skupinou vyplynulo, že získali nové návyky, jak kriminalitě čelit, na koho se obrátit v případě vzniklých problémů, jak preventivně postupovat, aby k problémům nedocházelo. Dále došlo k osvojení nových informací a dovedností pro lepší orientaci jak v oblasti trestné činnosti, tak k získání lepších komunikačních dovedností.

Mnoho klientů v rozhovorech v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež prokazuje, že nyní již znají možnosti, jak se aktivně a efektivně vyhnout problémům, kterých by mohli být aktéři a znají postupy, jak případné riziko minimalizovat. Že projekt má své opodstatnění a smysl, dokázala také zpětná vazba jednoho z účastníků, který nám již po konci pobytu přinesl do klubu vlastnoručně vytvořenou kolekci, ve které celý pobyt zhodnotil a děkuje za možnost se ho účastnit. Během dlouhodobější práce s klienty nízkoprahového zařízení jsme zjistili, že se děti setkávají často se situací, kdy najdou v okolí použitou injekční jehlu. Děti nám sdělily, že díky Víkendovému pobytu již vědí, jak se v této situaci zachovat a na jaký orgán se obrátit. Zároveň pro ně díky nácvikům z pobytu je snadnější jednat s policií a nemají obavu je u podobných situací přivolat.