Cílem projektu bylo zvědomování následků a rizik páchaní trestné činnosti. Primární cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 10 – 18 let, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Do projektu mohly být zapojeny i osoby, které již mají zkušenosti s drobnou trestnou činností.

Projekt byl realizován v srpnu 2022 a uspořádaly ho nízkoprahové kluby z Kadaně a Prunéřova ze zapsaného spolku Světlo Kadaň. Preventivní pobyt se uskutečnil v autokempu v Prunéřově pro 20 dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Finanční podporu projektu poskytlo Ministerstvo vnitra ČR a Město Kadaň.

Projekt byl zacílen na prevenci kriminality u dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit Kadaně a Prunéřova. Aktivity pobytu byly zaměřeny především na získání znalostí, dovedností a postojů u cílové skupiny, které podporují zdravou seberealizaci a sebevědomí.

Tímto krokem jsme usilovali o zvědomění chování, které vede k trestné činnosti a následně preventivně působí v rámci setkání či konfliktu s pachateli trestné činnosti.

Projekt shledáváme jako velmi přínosný jak z hlediska výstupu samotné pobytové akce, tak pro další navazující práci s cílovou skupinou.