Cílem projektu bylo zvědomování chování, které vede k trestné činnosti, následků a rizik páchaní trestné činnosti. Primární cílovou skupinou byly děti a mládež ve věku 10 – 18 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Do projektu mohly být zapojeny i osoby, které již mají zkušenosti s drobnou trestnou činností.

Projekt byl realizován koncem srpna 2023 a uspořádaly ho nízkoprahové kluby z Kadaně a Prunéřova ze zapsaného spolku Světlo Kadaň. Preventivní pobyt se uskutečnil v autokempu Prunéřov pro 20 dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Kadani a Prunéřově.

Finanční podporu projektu poskytlo Ministerstvo vnitra ČR a Město Kadaň.

Aktivity pobytu byly zaměřeny především na získání znalostí, dovedností a budování postojů, které podporují zdravou seberealizaci a sebevědomí. Díky preventivním a volnočasovým aktivitám se účastníci učili využívat nejen své přirozené prostředí pro aktivní trávení volného času. Navštívili ZOO park Chomutov a Techmánii v Plzni, kde měli možnost trávení volného času s vrstevníky, objednat si občerstvení v restauraci, pro některé byla novým zážitkem i jízda vlakem. V rámci pobytu probíhaly akce a besedy, které účastníkům přiblížily informace a možnosti zdravého trávení volného času i následky případného páchání trestné činnosti – návštěva pracovníků Městské policie a beseda pracovnic certifikovaného programu primární prevence. Samozřejmostí byly volnočasové aktivity, které pomáhaly stmelovat účastníky po celý průběh pobytu.

Akci hodnotíme pozitivně a přínosně jak z hlediska výstupu samotného pobytu, tak pro další navazující práci s cílovou skupinou.