Testování na infekční onemocnění

V týdnu od 13. do 17. června roku 2022 se nám podařilo zajistit ve spolupráci se společností AbbVie s.r.o. a České společnosti AIDS pomoc, z. s. bezplatné testování pro uživatele našich služeb a široké veřejnosti na infekční onemocnění (žloutenky typu C, syfilis, kapavku a HIV). K dispozici byla mobilní sanitka, která byla dostupná ve vybraných termínech po celý den ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří, Karlovy Vary, Ostrov a Chomutov. Za pomoci proškoleného zdravotnického personálu a našich pracovníků bylo otestováno celkem 132 osob, z toho 65 osob z řad uživatelů služeb K-centrum nebo Terénní program a 67 osob z řad široké veřejnosti. Kromě samotného testování bylo všem testovaným osobám poskytnuto předtestové a potestové poradenství. Za svou „odvahu“ obdržel každý otestovaný malý balíček s hygienickými potřebami, vitamíny a malou sladkou odměnou.

Po dlouhém období soustředění se široké veřejnosti především na onemocnění COVID-19 považujeme možnost testování na infekční onemocnění za velmi podstatnou a důležitou. Stále se totiž tato závažná a často podceňovaná onemocnění nepodařilo zcela vymýtit a zůstávají i nadále velkým nebezpečím nejen pro osoby řešící problém se závislostí, ale i širokou veřejnost, která je ohrožená úplně stejně, ne-li více.

Všem, kteří se na této akci podíleli, děkujeme a doufáme, že se nám ji podaří v dohledné době zopakovat.

Testování na infekční onemocnění

Zveřejněno: