Cílovou skupinou tohoto programu jsou:

• Osoby starší 15ti let

• Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

  • uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog 
    uživatelé inhalačních látek
    alkoholoví uživatelé, gambleři
    intenzivní uživatele konopí
    experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

• Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb.