POSLÁNÍ TP

Motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

FILOZOFIE TP

Vychází z filosofie  harm reduction = „Harm reduction“ = snižování, minimalizace rizik. 

Pokud již člověk drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k dispozici služby, které se snaží zajistit jak u uživatele tak jeho okolí snížení rizika nákazy infekčními chorobami, snížit rizika při užívání drog.

Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného. Uživatel dostává informace o tom, jak drogy užívat, aby ublížil sobě i svému okolí pokud možno co nejméně. Čím více informací uživatel získává, tím je schopnější léčbu zvládat, uzdravit se, dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně stabilním. 

Programy harm reduction jsou provozovány přímo v „terénu“, na ulici, na místech, kde se uživatelé drog scházejí (terénní práce, streetwork). Poskytované služby využité uživateli se statisticky vykazují pod anonymním kódováním uživatelů.