Realizace projektu v prvních třech měsících roku probíhala ve fázi příprav (prostory, lektoři, organizace, zajištění pomůcek atd.), aktivity samotné započaly v dubnu 2023, kdy jsme uvedli do provozu pravidelnou organizovanou volnočasovou aktivitu Najdi svůj Talent! Aktivita probíhala každý týden vždy v úterý a to do poloviny prosince 2023. Realizace probíhala v prostorách nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež v Kadani, Chomutově a Radonicích (celkem 4 zařízení) pod vedením lektorů, kteří mají zkušenosti s různými oblastmi uměleckých činností – tanec, zpěv, hra na hudební nástroje, výtvarné umění. Pro větší dosah a možnost výběru zájmové aktivity u dětí byla aktivita realizována i online formou, kdy např. lektor výtvarného umění vysílal online a připojit se mohly děti ze všech zařízení. Vždy jim byla zapůjčena technika i potřebný materiál. Tato forma se nám velmi osvědčila právě kvůli většímu dosahu. Součástí aktivity bylo také „dávání úkolů“ a trénování dětí nad rámec úterních setkání, děti tak trénovaly v průběhu týdne vždy dle domluvy tak, aby na dalším setkání mohl být vyhodnocen jejich pokrok.

Výstupem celé aktivity byla účast dětí na talentové soutěži v měsíci listopadu 2023, ze které následně vzešli finalisté, kteří budou soutěžit ve velkém talentovém finále v roce 2024.

Účastníci byli ve věkové skupině 6 – 15 let. Všichni pocházejí ze socio kulturně znevýhodněného prostředí a zapojením do aktivit mohli rozvíjet svůj talent pod vedením zkušených lektorů.

Celkem bylo do aktivity zapojeno 86 dětí v uvedené cílové skupině, proběhlo 491 setkání (talentových příprav), 32 dětí se zapojilo do semifinále talentové soutěže – ostatní se necítily být dostatečně připraveny, nezískaly potřebné sebevědomí pro vystoupení před veřejným publikem. Nicméně děti, které se nezapojily aktivně, se soutěže zúčastnily alespoň jako diváci a podporovaly své vrstevníky.

 

Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Chomutov, města Kadaň a Ústeckého kraje.