Zvyšování odbornosti pracovníků

Vzdělávání pracovníků bylo realizováno za finanční podpory NADACE ČEZ

 

V roce 2023 jsme se zapojili do grantového řízení NADACE ČEZ v rámci programu pro neziskové organizace. Získané finanční prostředky jsme použili na zajištění vzdělávání v oblasti práce s krizí pro pracovníky organizace. V posledních dvou letech zaznamenáváme vzrůstající počet krizových stavů u uživatelů našich služeb, a proto jsme se rozhodli pro vzdělávání právě v oblasti práce s krizí a krizovými stavy.

Cílem vzdělávání bylo zvýšení odbornosti pracovníků. Vzdělávání bylo zajištěno ve dvou modulech a dodavatelem vzdělávacích aktivity byla Společnost Podané ruce o.p.s.:

1. Modul – Základní kurz krizové intervence (16 hodin) – termín realizace listopad a prosinec 2023

Účastníci se seznámili s problematikou krizí, naučili se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučili se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb.

2. Modul – Základní kurz krizové intervence v praxi (16 hodin) – termín realizace leden 2024

Účastníci si prohloubili a zdokonalili zkušenosti a nácviky základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřoval na rozpoznání typu krize, volbu copingových strategií, téma hranic a bezpečí, zvyšování kompetencí klienta, hledání a rozšiřování zdrojů u klienta i u pracovníka, na práci s emocemi a na tvorbu dobré formy podpory a návazné služby. Součásti programu je metodická a supervizní podpora lektora, který má dlouholeté zkušenosti s touto oblastí. Cílem kurzu bylo posílení vlastních kompetencí účastníků při zvládání krizových situací v kontaktu s klienty a možností poznání cest řešení krizových situací.

Vzdělávací moduly na sebe navazovali a účastníci ve většině případů prošli oběma moduly. Celkem bylo proškoleno 60 účastníků (z toho 28 v 1. modulu a 32 v druhém modulu).

 

Zvyšování odbornosti pracovníků

Zveřejněno: