Zvyšování odbornosti pracovníků

Vzdělávání pracovníků bylo realizováno za finanční podpory NADACE ČEZ

V roce 2022 jsme se zapojili do grantového řízení NADACE ČEZ v rámci programu pro neziskové organizace. Získané finanční prostředky jsme použili na zajištění psychosociálního minivýcviku pro pracovníky organizace. Poslední dva roky (2020 a 2021) byly pro pracovníky velmi náročné s ohledem na pandemii Covid19 a identifikovali jsme u pracovníků potřebu rozsáhlejšího vzdělání a ošetření jejich vzdělávacích potřeb po všech stránkách a naučit je dodržovat hranice a efektivněji pracovat se svými silami a možnostmi.

Cílem minivýcviku bylo zvýšení odolnosti pracovníků, poznáním sebe sama efektivnější práce s klienty – lépe poznat sami sebe, svoje silné i slabé stránky a naučit se je efektivně využívat k vlastnímu prospěchu i k prospěchu klientů, naučí se pracovat sami na sobě a zvýšit svoji psychickou odolnost, pokud pracují v sociálních službách už delší dobu a dostanou možnost rozvíjet se novým směrem, naučí se dodržovat hranice a efektivněji pracovat se svými silami a možnostmi. Všechny tyto kompetence jsou nezbytné pro vyzrálou a zdravou komunikaci s klienty a vnímání jejich potřeb a umět na ně reagovat.

Vzdělávací moduly – typologie osobnosti, asertivní komunikace, emoční inteligence, zvládání stresu, zdravá profesní sebeúcta, jak řešit konflikty. Celková časová dotace minivýcviku byla 96 hodin pro každého pracovníka, zapojeno bylo 12 pracovníků organizace.

Zvyšování odbornosti pracovníků

Zveřejněno: