Dne 28. 6. 2019 nebudou poskytovány služby K- centra Chomutov, a to z důvodů školení zaměstnanců.