Vítejte na stránkách K-centra Chomutov

Mimořádnosti z provozní doby sledujte na našem Facebooku

Zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti sekundární a terciární prevence v Chomutově již od roku 2000.

Projekt

K – CENTRUM CHOMUTOV A K – CENTRUM KADAŇ

“BEZ ZÁVISLOSTI”

je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010274

Projekt je zaměřen na aktivní uživatele drog, u nichž chceme poskytováním poradenství, zdrav. a jiného harm reduction materiálu, informací o veřejných službách, sterilních injekčních stříkaček a testováním na virová onemocnění snižovat zdravotní a společenská rizika s užíváním drog spojená.

Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Všichni pracovníci jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vázáni MLČENLIVOSTÍ.

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Více o filozofii K-centra, jeho službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách, další dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 474 652 030.

Mimořádnosti z provozní doby sledujte na našem Facebooku