Posláním je motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. 

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Základním principem služeb je jejich nízkoprahovost, tedy snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup ke klientele, respektování osoby klienta, diskrétnost a přístup založený na prevenci, nikoli represi.

Snahou programu je vytvoření a udržení kvalifikovaného a multidisciplinárního týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil,…), psychologické (toxické psychozy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, klientovi dluhy na zdravotním poj….).

Programy kontaktních center vycházejí z principu harm reduction = snižování, minimalizace rizik. Pokud již člověk drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je nezbytné, aby byly k dispozici služby, které se snaží zajistit jak u uživatele tak jeho okolí snížení rizika nákazy infekčními chorobami, snížit rizika při užívání drog, snížit dopady na zdravotní/sociální situaci a psychické zdraví uživatelů/zájemců. Tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s užíváním drog u dotyčného. Uživatel dostává informace o tom, jak drogy užívat, aby ublížil sám sobě a svému okolí(sex. partneři, široká veřejnost, …) pokud možno co nejméně. Pokud uživatel zahájí léčbu, je schopnější léčbu zvládat, uzdravit se, dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně stabilním.