Sociálně terapeutické činnosti

• Poradenství
• Krizová intervence
• Dlouhodobá individuální práce strukturovaná
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Informační servis
• Zprostředkování kontaktu a asistence
• Rodinné poradenství
• Předávání a doporučování
• Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Hygienický servis – sprcha, praní prádla, second hand

 

Další poskytované služby a uplatňované metody práce

• Navázání prvního kontaktu
• Kontaktní práce
• Výměnný program
• Testování na přítomnost metabolitů drog v moči
• Zdravotní servis
• Potravinový a nutriční program