Chceme Vás informovat, že tento projekt končí k datu 31.7.2019. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonních číslech níže. Děkujeme za pochopení.

Projekt: Sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
a ve společnosti – “Lepší uplatnění”

Projekt je spolufinancovám  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV, registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

Projektem chceme za 36 měsíců podpořit 250 mladých lidí, převážně Romů ve věku 15-26 let ze soc. vyloučených rodin z Chomutova, Jirkova, Klášterce n/O, Ostrova n/O a Radonic v jejich úspěšné integraci do společnosti, tj. jim dopomoci k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem, individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovat budeme s ÚP, školami, zaměstnavateli a poskytovateli SS.

Smyslem projektu je zejména, za pomoci:

• Podpory osobnostního vývoje
• Motivačních aktivit (besedy, pobytové akce)
• Mentoringu
• Kariérového poradenství
• Individuální studijní podpory a pracovního poradenství

Zapojit nebo udržet mladé lidi, převážně Romy ve vzdělávacím procesu či jim předat dostatečné kompetence, které by vedly k uplatnění na trhu práce.

Komu je tedy projekt určen:

Mladým lidem, převážně Romům ve věku od 15 – 26 let ze sociálně vyloučených rodin z Chomutova, Jirkova, Klášterce n/O, Ostrova n/O a Radonic, kteří:

• Vycházejí ze ZŠ nebo jsou v evidenci ÚP
• Jsou ohroženi předčasným ukončením studia střední školy
• Chtějí si nalézt po absolvování studia adekvátní zaměstnání

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený mentor, který bude především oporou v osobnostním rozvoji a při formulaci konkrétního cíle klienta.

Studovny jsou k dispozici v klubu Molo, Březenecká 4809 Chomutov, Terénní program Jirkov Ervěnická 1147, klub Na náměstí Radonice, klub Ostrov Klínovecká 998, klub Naděje, Mírová 480 Klášterec nad Ohří. Studovny fungují v pracovní dny od 8:00-18:00hod dle provozní doby zařízení, kde je studovna umístěna, může klient navštívit zařízení sám. V jiné době, kdy je služba zavřená nebo omezená se domlouvá s mentorem na individuálním čase./ na objednání/

Kontakty: 

Mgr. Filip Ráža, DiS.
Manažer Sekce služeb pro děti, mládež a rodiny
Telefon: 725 758 588

Eva Richterová
Koordinátorka projektu, Koordinátor pro cílovou skupinu
Telefon: 606 543 736

E-mail: vedouci.lu.svetlozs@seznam.cz
E-mail projekt: lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Pracovní pozice – lokalita

Jméno

Telefon

E-Mail

Mentor – Chomutov

Ivo Adam

602 948 757

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Mentor – Jirkov

Antonie Siváková

606 543 728

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Mentor –Klášterec,Ostrov

Anežka Balogová

606 543 736

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Mentor – Radonice

Tereza Hieková

702 027 967

lepsiuplatneni.svetlozs@seznam.cz

Koordinátor projektu, koordinátor pro cílovou skupinu

Eva Richterová

606 543 736

vedouci.lu.svetlozs@seznam.cz

Za tři roky realizace projektu má být podpořeno 250 mladých ve věku 15-26let a 45 klientů dosáhnout přímé podpory 40hodin.  Od srpna 2016 do ledna 2019 máme 232 klientů s monitorovacím listem, z toho 46 klientů dosáhlo na 40 hodinovou podporu.

Dále se nám podařilo:

• 30 klientům pomoci s přihlášením na školu a zvládnutí přijímacího řízení,
• 37 klientů se díky naší spolupráci udrželo ve škole,
• 14 klientů ukončilo úspěšně střední školu,
• 19 klientům jsme pomohli si najít práci,
• 52 klientům jsme předali kompetence k nástupu do práce. /motivace k zájmu o práci, sepsání životopisu a mot. dopisu, nácvik a příprava na pohovor, asistence.