Chceme Vás informovat, že tento projekt končí k datu 31.7.2019. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonních číslech níže. Děkujeme za pochopení.

Projekt: Sociální začleňování formou zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
a ve společnosti – „Lepší uplatnění“

Projekt je spolufinancovám  Evropským sociálním fondem EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a také ze státních fondů prostřednictvím MPSV, registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001332

Projektem chceme za 36 měsíců podpořit 250 mladých lidí, převážně Romů ve věku 15-26 let ze soc. vyloučených rodin z Chomutova, Jirkova, Klášterce n/O, Ostrova n/O a Radonic v jejich úspěšné integraci do společnosti, tj. jim dopomoci k absolvování střední školy a k nalezení zaměstnání, a to podporou osobnostního rozvoje, motivačními aktivitami, kariérovým poradenstvím, mentoringem, individuální studijní podporou a pracovním poradenstvím. Spolupracovat budeme s ÚP, školami, zaměstnavateli a poskytovateli SS.

Smyslem projektu je zejména, za pomoci:

• Podpory osobnostního vývoje
• Motivačních aktivit (besedy, pobytové akce)
• Mentoringu
• Kariérového poradenství
• Individuální studijní podpory a pracovního poradenství

Zapojit nebo udržet mladé lidi, převážně Romy ve vzdělávacím procesu či jim předat dostatečné kompetence, které by vedly k uplatnění na trhu práce.

Komu je tedy projekt určen:

Mladým lidem, převážně Romům ve věku od 15 – 26 let ze sociálně vyloučených rodin z Chomutova, Jirkova, Klášterce n/O, Ostrova n/O a Radonic, kteří:

• Vycházejí ze ZŠ nebo jsou v evidenci ÚP
• Jsou ohroženi předčasným ukončením studia střední školy
• Chtějí si nalézt po absolvování studia adekvátní zaměstnání

K tomuto jim bude pomáhat zkušený a proškolený mentor, který bude především oporou v osobnostním rozvoji a při formulaci konkrétního cíle klienta.

Studovny jsou k dispozici v klubu Molo, Březenecká 4809 Chomutov, Terénní program Jirkov Ervěnická 1147, klub Na náměstí Radonice, klub Ostrov Klínovecká 998, klub Naděje, Mírová 480 Klášterec nad Ohří. Studovny fungují v pracovní dny od 8:00-18:00hod dle provozní doby zařízení, kde je studovna umístěna, může klient navštívit zařízení sám. V jiné době, kdy je služba zavřená nebo omezená se domlouvá s mentorem na individuálním čase./ na objednání/

Kontakty: 

Mgr. Filip Ráža, DiS.
Ředitel Sekce služeb pro děti a mládež
Telefon: 725 758 588

Eva Richterová
Koordinátorka projektu, Koordinátor pro cílovou skupinu
Telefon: 606 543 736

E-mail: [email protected]
E-mail projekt: [email protected]

Pracovní pozice – lokalita

Jméno

Telefon

E-Mail

Mentor – Chomutov

Ivo Adam

602 948 757

[email protected]

Mentor – Jirkov

Antonie Siváková

606 543 728

[email protected]

Mentor –Klášterec,Ostrov

Anežka Balogová

606 543 736

[email protected]

Mentor – Radonice

Tereza Hieková

702 027 967

[email protected]

Koordinátor projektu, koordinátor pro cílovou skupinu

Eva Richterová

606 543 736

[email protected]

Za tři roky se nám v rámci projektu podařilo podpořit 256 mladých lidí z toho:

–  podpořili jsme 45 klientů vycházejících ze ZŠ nebo v evidenci ÚP v možnostech další studijní a životní kariéry – vnímají vzdělání za důležité, mají informace o možnostech studia, mohou využít stipendia ke studiu atd.  z toho 32 klientů zahájilo studium na střední škole.
– podpořili jsme 82 klientů ohrožených PŘEDČASNÝM UKONČENÍM STUDIA (včetně práce s jejich rodiči) tak, aby ve studiu pokračovalo. Klienti se naučili překonávat obtížné situace spojené se studiem, umí se pohybovat lépe v kolektivu, zvládají lépe učivo, umí se připravit na výuku, umí si říci o pomoc, mají doma lepší podmínky ke studiu, mají menší strach stres z neúspěchu, více si věří a umí se lépe orientovat v nabídkách služeb. 22 klientů studium úspěšně dokončilo a 45 jich stále studuje.
– vštípili jsme 67 klientům na prahu zaměstnání kompetence nezbytné pro úspěšný vstup a udržení se na legálním trhu práce – zorientovat je v pracovně právních vztazích, naučit je ucházet se o zaměstnání, srovnat jejich očekávání s jejich předpoklady a s realitou na trhu práce – učinit je zaměstnavatelnými. Umí si napsat životopis, umí se připravit na pohovor, více rozumí poptávce zaměstnavatelů, umí zhodnotit výhody a nevýhody různých oborů zaměstnání.
– pomohli jsme najít legální práci 25 klientům a podpořili je v prvních týdnech a měsících, aby ji zas hned neztratili.