Vítejte na stránkách Terénních programů Chomutovsko

Program poskytuje terénní služby v oblasti sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí již od roku 1999. 

Od roku 2017 je služba realizována v rámci projektu

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2

projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1.4. 2017 – 31.3. 2020.

Důležitým přívlastkem programu je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v rámci programu evidováni pod kódy celorepublikového systému, díky kterému můžeme vytvářet statistický přehled, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Všichni pracovníci Terénního programu jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vázáni MLČENLIVOSTÍ.

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Více o cílech programu, poskytovaných službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 725 543 162.