Vítejte na stránkách terénního programu pro Karlovy Vary a přilehlé obce

Mimořádnosti z provozní doby sledujte na našem Facebooku

Náš program poskytuje terénní služby v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí v Karlových Varech a blízkém okolí.

Důležitým přívlastkem programu je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v rámci programu evidováni pod kódy celorepublikového systému, díky kterému můžeme vytvářet statistický přehled, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Všichni pracovníci Terénního programu jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vázáni MLČENLIVOSTÍ.

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Více o cílech programu, poskytovaných službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 604 420 646.

Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu.

Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu: 

www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx