Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, sexuální orientaci, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Okruh osob, cílová skupina, kterým jsou služby terénního programu určeny

Osoby starší 15ti let:

• Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

              – uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

              – uživatelé inhalačních látek

              – alkoholoví uživatelé, gambleři

              – intenzivní uživatele konopí

              – experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

• Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají

s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především

poradenských služeb.