Jaká máte práva?

• Ať jste jací jste, máte právo na všechny nabízené služby.
• Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí.
• Pokud si přejete něco změnit, můžete nám to říct.
• Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme.
• Pokud s něčím nesouhlasíte, či se Vám něco nelíbí na službě, kterou nabízíme, můžete ji přestat využívat bez udání důvodu.
• Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu.
• Je na Vás, zda se rozhodnete vstoupit do léčby či poradenství, pracovníci Vás budou informovat o možnostech, které se Vám nabízí.
• Služby, které poskytujeme, jsou anonymní a bezplatné, pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě, budeme to respektovat. Pracovníci si Vás zapíší pod anonymní kód.
• Všechny informace, které nám sdělíte, zachováme v mlčenlivosti.
• Máte právo se dozvědět všechny kontakty a potřebné informace o zařízeních poskytující detoxifikaci, léčbu, následnou péči apod.
• Máte právo vědět, jakými pravidly se máte řídit a co bude následovat za jejich porušení.

Jaká jsou pravidla?

• Zákaz manipulace s drogami (včetně aplikace) – zákaz obchodování s NL v přítomnosti terénního pracovníka
• Zákaz násilného chování – zákaz verbální a/nebo fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě
• Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních uživatelů nebo pracovníků
• Zákaz hovořit o trestné činnosti, která není řešena ze strany orgánů činných v trestním řízení
• Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci zpochybnitelná.

Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny.