Ústní formou: sdělit stížnost terénnímu pracovníkovi nebo vedení/vedoucímu TP, vedoucí zároveň informuje přímého nadřízeného

Písemnou formou: zapsat stížnost do knihy přání a stížností nebo písemně oficiálním dopisem na adresu služby

Stížnosti se řeší do 14 dnů od jejich podání

 

V rámci porad týmu se provede jejich prošetření, které se poté sděluje:

Ústní formou: odpověď na stížnost provede terénní pracovník, popř. vedení/vedoucí služby TP

Písemnou formou: v knize přání a stížností nebo dopisem

Každá stížnost je evidována ve zvláštní složce stížnosti po dobu 3 let. Uživatel se může proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal, nejpozději však do 14 dnů od přijetí rozhodnutí.

Vedoucí služby: Richard Vodička, tel.: 773 140 022