Projekt Týden s nízkoprahem 2020

Projekt Týden s nízkoprahem 2020

Klub Molo, které zřizuje organizace Světlo Kadaň z.s. zrealizovalo pro děti z nízkoprahového zařízení Příměstský tábor – Týden s nízkoprahem, který byl rozdělen do dvou týdnů. Příměstský tábor byl realizován v tématu primární prevence kriminality. V prvním týdnu se s dětmi realizovaly poznávací výlety.